איכות החיים הגבוהה ביותר בארבע עשרה הערים הגדולות בישראל היא ברחובות, כך עולה ממדד איכות החיים שפרסמה היום (שני) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס). אחריה מדורגות רמת גן, בה תוחלת החיים היא הגבוהה ביותר בארץ. עוד עולה כי בראשון לציון בה שביעות הרצון מאזור המגורים היא הגבוהה ביותר, בני ברק מובילה בשביעות הרצון מהחיים, הערכה עצמית של בריאות ושיעור ההצבעה הגבוה ביותר לכנסת מבין הערים הגדולות.

בפתח תקווה נמצא השיעור הגבוה ביותר של תושבים המרוצים ממצבם הכלכלי ובחולון שאחריה בדירוג התושבים מרוצים מאוד מאזור המגורים אך פחות מרוצים ממטרדי הרעשים הסמוכים לבתיהם. תל אביב נמצאת במקום הראשון במדד שיעור התעסוקה, במקום השני במדד בני 30 ומעלה בעלי השכלה על תיכונית והשכלה גבוהה ולעומת זאת במקום האחרון במספר ההרוגים והפצועים קשה בתאונת דרכים. 
אשדוד שבמקום הבא מובילה בשביעות רצון מפארקים ומשטחים ירוקים. באשקלון נמצא השיעור הגבוה ביותר של תושבים שהביעו אמון גבוה במערכת הבריאות. בחיפה צפיפות הדיור היא הנמוכה ביותר. בנתניה נמצא המספר הגבוה ביותר של תושבים המביעים אמון בממשלה. 

את הרשימה סוגרות, באר שבע, בה תוחלת החיים היא הנמוכה ביותר ותמותת התינוקות היא הגבוהה ביותר. בירושלים נמצא השיעור הנמוך ביותר של תושבים המרוצים מאזור המגורים והשיעור הגבוה ביותר של תושבים המביעים אמון גבוה במערכת הבריאות. את הרשימה של הערים הגדולות נועלת בת ים בה נמצא שיעור שביעות הרצון הנמוך ביותר מהחיים.

מנתוני הלמ"ס עולה עוד שנות החיים הבריאים בארץ הצפויות מהלידה עמדו על 65.1 בקרב נשים ו-65.4 בקרב גברים. נשים צפויות לחיות 77 אחוז משנות החיים ללא בעיית בריאות המפריעה בתפקוד ובקרב הגברים השיעור גבוה יותר - 81 אחוז.
עוד עולה מסיכום הנתונים כי 16.1 אחוז מבני העשרים ואחת ומעלה הקפידו על אורח חיים בריא  - לא עישנו, היו פעילים גופנית ואכלו פירות וירקות. מהפילוח עולה ששיעור הנשים גבוה יותר - 16.9 לעומת 15.3 אחוז בקרב הגברים. בשנת 2014 נתגלו 30,524 מקרים חדשים של מחלת הסרטן, שיעור של 371.5 למאה אלף נפש. 16,591 מקרים חדשים נתגלו בקרב נשים ו-13,933 בקרב גברים. 
שיעור הערבים שהביעו אמון במערכת הבריאות היה גבוה לעומת היהודים - 84 אחוז מול 73 אחוז בהתאמה. 89 אחוז מההורים לילדים בגילאי 3-6 המבקרים בגני הילדים היו מרוצים במידה רבה מאוד ובמידה רבה מהחינוך בגיל הגן. לעומת זאת 78 אחוז מההורים לתלמידים בבתי ספר יסודיים. ו-74 אחוז מההורים לתלמידים בחטיבות הביניים ו-79 אחוז לתלמידים בחטיבות העליונות היו מרוצים ממערכת החינוך.
 
בלמ"ס ציינו עוד כי הסיכויים לרכוש השכלה גבוהה בקרב בני 30 גבוה פי שניים וחצי מאלו שלאחד מהורים יש השכלה גבוהה לעומת צעירים שהוריהם חסרי השכלה גבוהה - 55 אחוז לעומת 23 אחוז. עוד עולה מהנתונים כי רק 16 אחוז מבני 20 ומעלה היו מעורבים בחיים הציבוריים או הפוליטיים. שיעור היהודים שדיווחו כי הם חשים יכולת השפעה על מדיניות הממשלה היה כפול לעומת הערבים - 15 אחוז לעומת 7 אחוז בהתאמה.
 
רבע מבני 20 ומעלה השיבו כי חשו אפליה כלשהי במהלך שנת 2016 - 46 אחוז מהערבים לעומת 21 אחוז מהיהודים. שיעור היהודים שדיווחו כי הם בוטחים בזולת היה גדול פי שלושה לעומת שיעור הערבים. העושר הפיננסי נטו של מגזר משקי הבית הסתכם בסוף 2015 ב-261 אלף שקל לנפש לעומת 116 אלף בשנת 2001. עוד עולה מהנתונים כי שיעור התעסוקה בקרב היהודים גבוה יותר בהשוואה לערבים - 64.9 אחוז לעומת 42.5 אחוז בהתאמה.
 
בשנת 2016, 3.1 אחוז מבני 20 ומעלה נפגעו מעבירת אלימות או שימוש באלימות, עם זאת 85 אחוז מבני 20 ומעלה חשו בטוחים ללכת לבדם בשעות החשיכה באזור מגוריהם. בשנת 2016 שיעור תמותת התינוקות לאלף לידות היה 3.1 אחוז ללא שינוי בארבע השנים האחרונות - 2.3 אחוז בקרב היהודים לעומת 6.1 אחוז בקרב הערבים. תוחלת החיים נמצאת במגמת עלייה מתמדת ובתוך שנת 2016 עמדה על ממוצע של 80.7 שנים בקרב גברים ו-84.2 שנים בקרב הנשים. 
 
83 אחוז מהאוכלוסייה בישראל דיווחה כי בריאותה טובה מאוד או טובה, הרבה מעל מדינות ה-OECD, שם השיעור עומד על 68.2 אחוז. ישראל דורגה במקום החמישי ביחד עם אוסטרליה ואירלנד. עוד עולה מהנתונים כי קיימים פערים גדולים מאוד בין העשירונים בהוצאה על דיור מתוך ההכנסה הפנויה - כחמישים אחוז ממשקי  הבית בעשירון התחתון מוציאים 30 אחוז או יותר,  מסך הכנסתם הכספית נטו לעומת 11 אחוז בלבד ממשקי הבית בעשירון העליון.