לאור התרחבות השימוש הגובר והולך ברשויות המקומיות במצלמות אלקטרוניות לצורך אכיפת ומתן דוחות חניה, הצעת חוק אותה יזם יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה, ח"כ אורי מקלב, מבקשת להסדיר את הנושא. 
על פי הצעת החוק, לא יוכלו כלל הרשויות להציב מצלמות אלקטרוניות לאכיפת דוחות החניה אלא רק רשויות אשר הורשו הוסמכו לכך והצבת המצלמות תתבצענה במקומות בהם לא ניתן לאכוף בצורה המקובלת כיום. בנוסף דורשת הצעת החוק להציב שילוט בצורה בולטת לעין המזהיר מפני מצלמות אלו. להצעת חוק זו מוצמדת הצעת חוק נוספת אשר מבקשת להשלים את הסדרת הנושא והיא דרישה ל קיצור ימי משלוח הדו"ח לנמען.
יוזם החוק, ח"כ אורי מקלב, הסביר כי אכיפה באמצעות מצלמות הינה דבר דרמטי מאוד שצריך להגיע לאחר דיון מקיף בכל הקשור לסוגיית הפרטיות של האזרחים במרחב הציבורי. "בצורה זו האזרח אינו יודע להתגונן כראוי, צריך להגביר את המודעות והשקיפות כל שאדם ידע היכן הוא קיבל את הדוח ולא כגנבים בלילה, צורה זו של אכיפה אפשרית במקומות ייחודים שלא ניתן לאכוף בצורה אחרת, זו אינה צורה להעשרת קופת עירייה אלא אמצעי הרתעה וכך יש להתייחס לזה", אמר מקלב.

ח"כ אורי מקלב. צילום: מרים אלסטר, פלאש 90ח"כ אורי מקלב. צילום: מרים אלסטר, פלאש 90