בית המשפט העליון דחה את ערעורו של נהג שקיבל דוח על סך 1500 ש"ח ושלילת רישיון לאחר שנתפס כשהוא אוחז בטלפון הסלולרי שלו בעת נהיגה. התיק הגיע לבית המשפט העליון לאחר שהנהג הורשע פעמיים בערכאות נמוכות יותר וערער על כך בטענה שהוא עמד ברמזור אדום וכן לא השתמש במכשיר אלא רק החזיק אותו. 
 
הנהג ביקש להישפט בבית הדין לתעבורה בירושלים, שקיבל את טענות השוטרים וקבע כי הרכב היה בתנועה. כמו כן, נקבע לפי בית הדין לתעבורה כי גם עמידה ברמזור אדום נחשבת תחת ההגדרה של "רכב נוסע", ועל כן חויב הנהג לעמוד בעונשים שהוטלו עליו.  
 
לאחר פסיקה זו, הגיש הנהג ערעור על ההחלטה לבית המשפט המחוזי, שם טענותיו נדחו בפעם השנייה. בשלב זה, הטענה כי הרכב היה בעצירה ברמזור הייתה לא רלוונטית כיוון שבית המשפט לתעבורה קבע כי טענותיהם של השוטרים הן הנכונות. 
 
לבסוף, הגיע התיק לידי בית המשפט העליון, שקבע כי "נהג הרכב מחויב להחזיק בידיו את ההגה או הכידון בכל מקרה בו הרכב בתנועה". לפי בית המשפט העליון הנהג רשאי להסיר יד אחת מן ההגה או הכידון רק אם הוא צריך לבצע פעולה המבטיחה את תקינות הרכב או לקיום כללי התנועה. 
 
כמו כן קבע בית המשפט כי השאלה האם הנהג השתמש במכשיר או לא היא איננה מהותית - עצם החזקת המכשיר הסלולרי היא אסורה בכל מקרה.