ל"ג בעומר הוא היום השלושים ושלושה בימי ספירת העומר הנספרים מחג ראשון של פסח ועד חג שבועות והוא יחול מחר (רביעי) בלילה. הוא אינו מופיע בתורה ולמעשה מופיע לראשונה בתקופה די מאוחרת סביב המאות ה-11-15. רוב מנהגי היום כמו הדלקת המדורות וההילולה הגדולה בקברו של רבי שמעון בר יוחאי במירון הם מסורות שצצו לאורך השנים. 
על פי מסורות אלו ביום ל"ג בעומר נפסקה המגפה שהרגה 24 אלף מתלמידיו של רבי עקיבא, הסיבה בגינה נהוגים מנהגי אבלות במהלך ימי ספירת העומר החל מצאת חג הפסח ועד תאריך זה.
המקור להילולת רבי שמעון בר יוחאי ביום זה היא המסורת האומרת שהוא נולד, התחתן ונפטר ביום זה. לימוד ספר הזוהר ביום זה הגיע בעקבות הדעה הרווחת שהוא נכתב על ידי רבי שמעון בר יוחאי והדלקת המדורות המפורסמת ביום זה מגיעה ממסורת האומרת שביום מותו אפפה אש את ביתו, אך ישנן גם מסורות אחרות סביב הסיבה להדלקת המדורות ביום זה.

אנשים עם קשיי נשימה, חולים ומבוגרים צריכים להיזהר ביום זה בעקבות זיהום האוויר הרב הנגרם בעקבות המדורות הרבות. בנוסף ישנה סכנה מכוויות ויש להקפיד להרחיק את הילדים מהמדורות הבוערות. 
ישנה גם התופעה של גניבת קרשים בעיקר מאתרי בנייה וכן של עגלות ממרכולים על מנת לסחוב אותם למקום המדורה. בעקבות זאת קרא הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו לכלל הציבור להיזהר שלא להיכשל בעוון גזל בהדלקת המדורות. הקריאה באה לאחר שנודע לרב הראשי כי ישנם גם מקומות שבהם עוקרים עצי פרי או עצים משדות פרטיים לצורך הכנת מדורות ל"ג בעומר. "הדלקת המדורות בל"ג בעומר לזכרו של רבי שמעון בר יוחאי היא מנהג גדול אך יש להיזהר שלא יהיה מצווה הבאה בעבירה", אמר.