ירושלים 2018 היא עיר שהולכת ומתחרדת, עם גידול באוכלוסייה הערבית ויותר ויותר יהודים שמחליטים לעזוב את הבירה לטובת ערים אחרות. כך עולה מדוח מיוחד, בשם "על נתונייך ירושלים 2018", שפורסם על ידי מכון ירושלים למחקרי מדיניות. בדוח, שנכתב על ידי מיכל קורח ומאיה חושן, מצוין כי בסוף שנת 2016 התגוררו בירושלים 882,700 תושבים – 61% מהם במזרח העיר ו־39% במערבה.

פרק נכבד מהדוח הוקדש לנושא החינוך בעיר, ועל פי הנתונים עולה כי אשתקד למדו במערכת החינוך בירושלים כ־281,500 תלמידים, כאשר כ־65 אלף מהם למדו בחינוך העברי הממלכתי והממלכתי דתי, נתון המהווה 38% מכלל התלמידים בחינוך העברי בעיר. 68% מהתלמידים, כ־105 אלף, למדו בחינוך החרדי. על פי הדוח נרשם זינוק במספר התלמידים בחינוך הערבי - כ־127 אלף ילדים, כש־90 אלף מתוכם למדו בחינוך הציבורי והיתר בחינוך הפרטי.

מחברות הדוח הדגישו כי בחינוך החרדי נרשם גידול בחמש השנים האחרונות של 7% במספר התלמידים. בחינוך הערבי חל זינוק של כ־15% במספרם, והגידול במספר התלמידים בחינוך העברי הממלכתי והממלכתי דתי הסתכם ב־6%. העלייה במספר התלמידים בחינוך הממלכתי עמדה על 1% בלבד.

עוד עולה מהנתונים, כי אשתקד למדו במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים כ־37 אלף תלמידים, המהווים 14% מסך הסטודנטים בישראל. 14% מכלל הסטודנטים למדו באוניברסיטה העברית, 32% נוספים למדו בשבע מכללות אקדמיות ו־15% למדו בארבע מכללות אקדמיות לחינוך. 91% מהסטודנטים באוניברסיטה העברית ובמכללות האקדמיות בירושלים היו יהודים, לעומת 9% בלבד שהיו סטודנטים ערבים.

במחקר צוין עוד כי שיעור הסטודנטיות באוניברסיטאות בישראל עמד על 55%, וגם באוניברסיטה העברית היה שיעור דומה של סטודנטיות. נתון מעניין נוסף חושף כי 27% מהנרשמים אשתקד לאוניברסיטה העברית התקבלו אליה ואינם לומדים בה. עורכי המחקר ציינו שמדובר בשיעור הגבוה ביותר בארץ של מתקבלים שאינם לומדים במוסד.

במחקר צוין עוד כי בירושלים התגוררו בשנת 2016 מעט יותר מ־536 אלף יהודים לעומת 332 אלף ערבים. במהלך השנים חלה ירידה בחלקה של האוכלוסייה היהודית בירושלים, במקביל לעלייה בחלקה של האוכלוסייה הערבית. חלקה של האוכלוסייה היהודית בעיר ירד מ־74% בשנת 67' ל־62% בשנת 2016, בעוד שחלקה של האוכלוסייה הערבית גדל מ־26% בשנת 67' ל־38% ב־2016.

עם זאת, ירושלים היא העיר עם האוכלוסייה היהודית הגדולה ביותר בישראל. ב־2016 מספר היהודים עמד על כ־550 אלף תושבים לעומת כ־420 אלף יהודים בלבד בתל אביב, העיר השנייה בגודלה בישראל. ירושלים, שלא במפתיע, היא גם העיר עם מספר החרדים הגבוה ביותר בישראל – 220 אלף, המהווים 25% מכלל החרדים בישראל. לצורך השוואה - בבני ברק מניין התושבים עמד על 189 אלף.

עוד עולה מהנתונים כי בירושלים קיימת הגירה שלילית. בשנת 2016 עברו לירושלים מיישובים אחרים 9,700 תושבים, ועזבו אותה 17,700 תושבים.

בקרב העוזבים את ירושלים בלט שיעור הצעירים הגבוה - 45% מהעוזבים את העיר היו בגילאי 34־20. עוד עולה מהנתונים כי תחולת העוני בירושלים עמדה על 46% והיא גבוהה לעומת הממוצע הארצי ושאר הערים הגדולות. תחולת העוני בקרב האוכלוסייה הערבית בעיר עמדה על 72%, לעומת 26% בקרב היהודים. בקרב האוכלוסייה החרדית בירושלים – 49% מהנפשות חיו מתחת לקו העוני.