בין שורשי ברוש שקרס בסופה בעמק הירדן נמצאה הבוקר (שני) מגילת המדינה שהייתה טמונה שם מאז 1948. מגילת המדינה, אשר נטמנה בתוך מבחנה אטומה בין שורשי הברוש בדגניה א', נמצאה הבוקר על ידי שניים מחברי הקיבוץ. השניים, אבנר עבאדי וחגי אילן, ניקו בעזרת זרנוק מים את שורשי העץ, כאשר לפתע הבחינו במשהו עגול שבצבץ מתוך גושי העפר שנאחזו בשורשים.המגילה נשמרה במצב מצוין בזכות העובדה שהייתה סגורה בתוך אחת הצנצנות שנהגו לשמר בהם בעבר פוחלצים במוזיאון בית גורדון. נכון לרגע זה, אין כל כוונה לפתוח את המבחנה האטומה היטב, בשל העובדה שיש עותק מן המגילה אשר שמור בארכיון הקיבוץ.המגילה שנמצאה בדגניה. צילום: דוברות המועצה האזורית עמק הירדןבט"ו בשבט תש"ח התקבלה הוראה מיוחדת מהקק"ל על נטיעת "עץ המדינה" במקום מיוחד. הברוש ניטע בגן המגינים, מול מוצא הירדן מן הכנרת. ברוש זה הוא זכר לברוש שנטע הרצל בהיותו בארץ. נוסח המגילה שנמצאה והושמה בין שורשי העץ הוא "היום הזה חמישה עשר בחודש שבט - הוא ראש השנה לאילנות, חמשת אלפים ושבע מאות ושמונה ליצירה, אלף ושמונה מאות ושבעים ושמונה שנים לגלות ישראל, במלאת היובל להסתדרות הציונית, שנת שלושים ושמונה להיווסד קבוצת דגניה, חמישים ושבעה ימים למשפט עצרת האומות המאוחדות על הקמת מדינת היהודים מחדש, והשבת שבות ישראל אל חלק ממכורתו.בימי עברה וזדון, בהקדיר עלינו משנאינו את שחר חרותנו בעמוד בנינו בגבורה ובכבוד אל מול אויבים הקמים עלינו מסביב להצמית את אחרית תוחלת גאולתינו – היום הזה אנו נוטעים על אדמתינו אדמת הלאום על גדות הירדן והכנרת את הברוש הזה אשר יכונה  "עץ המדינה" . והיה העץ הזה לאות אימוץ הברית בינינו לארצנו ולהשרשת אמונתנו אומן , כי קום תקום עתה המדינה העברית אשר אך צדק וחסד ישרו בה תמיד, וקיבצה לתוכה את שארית עמינו , והשיבה לו את כל כוחו והדרו , והיתה למשגב עוז לגאון ישראל ותפארתו עדי-עד אמן".