במטרה להעריך את אופי החשיפה לעשן טבק סביבתי בקרב ילדים בישראל, ערך משרד הבריאות לפני כשנתיים סקר שתוצאותיו נחשפות כעת. הנתונים הושוו לנתוני מדינות אחרות, וכן נערכה השוואה לאוכלוסיות שונות בישראל. התוצאות בהחלט מגלות תמונה עגומה.החוקרים אספו 103 דגימות שתן מילדים, ואותן שלחו לאנליזה מעבדתית בחו"ל לצורך מדידת קוטינין (תוצר פירוק של ניקוטין) בשתן, אשר מהווה מדד אמין למדידת חשיפה של עשן טבק סביבתי. התוצאות גילו כי בקרב 59% מהילדים, התגלה קוטינין בשתן, ממצא המעיד על חשיפה לעשן טבק סביבתי. כמו כן, הריכוז הממוצע של קוטינין בקרב ילדים בישראל גבוה מריכוזי קוטינין שנמצאו בקרב ילדים מקנדה, גרמניה ואנגליה, אך נמוך יותר מחשיפת ילדים בפולין לעשן. בנוסף, רמת הקוטינין הייתה גבוהה יותר בקרב ילדים במעמד סוציו־אקונומי נמוך.בניסיון למצוא דרכים נוספות להיאבק בסוגיית העישון הפסיבי ותוצאותיו הקשות, הקים בימים אלו משרד הבריאות יחידה לניטור ביולוגי, בעלת מכשור מעבדתי שיכול למדוד חשיפה של עשן טבק סביבתי, תוך התמקדות בחשיפה לעישון פסיבי. מהמשרד הממשלתי נמסר שהוא מקדם את הגישה לניטור ביולוגי, שבודקת את רמת החשיפה האנושית לכימיקלים מהסביבה, כעשן טבק, חומרי הדברה ומתכות כבדות: "ניטור ביולוגי מאפשר מעקב אחר שינויים בחשיפת האוכלוסייה למזהמים סביבתיים וקידום מדיניות בתחום בריאות וסביבה על בסיס מידע זה. במסגרת זו הקים משרד הבריאות, בתמיכת הקרן לבריאות וסביבה, יחידה לניטור ביולוגי המשתלבת במעבדה הארצית לבריאות הציבור".