קבוצת בזן (בתי זיקוק לנפט בע"מ) כבר אינה רואה לנכון לטרוח על עמידה בתקן המחמיר של ארגון הבריאות העולמי, הנהוג גם בישראל, בכל הקשור לפליטת החומר המסרטן בנזן. תחת זאת מנסים שם, בגלוי, להתאים את דרישות הממשלה למציאות הזיהום הנוכחית. לנוכח החריגות התכופות בפליטת חומרים מסרטנים לאוויר ממפעלי הזיקוק בחיפה כעת התעשיינים מבקשים מהמשרד להגנת הסביבה להגמיש בעבורם את ערכי הפליטה המותרים של בנזן.רק בשבוע שעבר נחשפו בדוח מרכז המחקר של הכנסת - שהוזמן לבקשת ח"כ איתן ברושי (המחנה הציוני) - היקפי החריגות בפליטה לאוויר של החומר המסרטן בנזן מבתי הזיקוק לנפט במפרץ חיפה. היום אנחנו חושפים לראשונה כי בדיון סגור במשרד להגנת הסביבה ביקשו התעשיינים מהמשרד לבחון מחדש את הערך המותר לפליטת בנזן, מתוצרי הלוואי המסוכנים ביותר של תעשיית זיקוק הדלק.ל"מעריב־השבוע" נודע כי בדיון שהתקיים במשרד להגנת הסביבה ב־22 במאי, שבועיים קודם שהנתונים המטרידים על מידת חריגות פליטת הבנזן בבזן נחשפו בכנסת, נערכה ישיבה שנייה של צוות ההיגוי במשרד במסגרת "התוכנית הלאומית לצמצום זיהום האוויר" שהוא מוביל. הישיבה נועדה להצגת אמצעי המדיניות הנבחנים במשרד עבור כל מגזר בהתאם ל"תרומתו" לזיהום האוויר, ובכלל זה המגזר התעשייתי. בישיבה נכחה נציגת התאחדות התעשיינים, אבל מכל מפעלי התעשייה בישראל דווקא נציג קבוצת בזן קיבל זכות לנוכחות בצוות ההיגוי, שביקש לשמוע את עמדות התעשיינים. מדובר במפעל המדורג על ידי המשרד להגנת הסביבה באופן עקבי כמזהם ביותר את האוויר בישראל.ואולם, נוכחותו של הנציג לא הייתה הדבר המטריד היחיד בישיבה. כשהתבקשו נציגי התעשייה להשמיע את הערותיהם על התוכנית, העירו הן נציגת התאחדות התעשיינים והן נציג משרד הכלכלה והתעשייה כי במסגרת התוכנית הלאומית לצמצום זיהום האוויר, "יש לבחון את ערך הסביבה שנקבע עבור בנזן ואת הדרישה לעמוד בו".מפעלי בז"ן. צילום: חן לאופולד, פלאש 90במילים אחרות, נציגי התעשייה, בדגש על התעשייה הפטרוכימית המזהמת, מבקשים לבחון דרך להקלה בתנאים המחמירים בנוגע לפליטת אחד החומרים המסוכנים ביותר לבריאות האדם, המותאמים כיום לדרישות ארגון הבריאות העולמי. זאת משום שהתוכנית של המשרד להגנת הסביבה מתוכננת להחמיר את הפיקוח על פליטות אלה גם סביב המפעלים ולא רק בתוכם.ערך הבנזן המותר לפליטה בישראל הוא מהמחמירים בעולם (1.2‎ pbb), ובזן חורגת ממנו כמעט בעקביות. החברה נכשלה ב־11 דיגומים מתוך 16 רק במהלך השנה האחרונה; ערכי הבנזן שנמדדו נעים בין 1.3‎ pbb ל־2.5. הדוח שפורסם בשבוע שעבר העלה כי ב־2017 נמדדו 74 חריגות כאלה - רבע מכלל דגימות האוויר באזור בתי הזיקוק בחיפה שבוצעו במהלך השנה הקודמת.נראה שלבתי הזיקוק יש גב קבוע לדרישותיהם - ממשרד ראש הממשלה, ממשרד הכלכלה ומהתאחדות התעשיינים, המלבינה את עבירותיהם הסביבתיות. אף שרק בשבוע שעבר הגיש המשרד להגנת הסביבה כתבי אישום נגד בכירים בבזן על מחדל שריפת הענק במתחמה לפני שנה וחצי, המשרד עדיין מפגין בשגרה חולשה לנוכח ההשפעה הניכרת שיש לבזן בממשלה, חולשה המטרידה מאוד את ארגוני הסביבה."בקשה מקוממת"מדוחות הכנסת ומביקורת המדינה עולה כי למרות השימועים שעורך המשרד להגנת הסביבה לבזן על חריגות בפליטות הבנזן ולמרות הצווים המנהליים שהוציא נגדה בנושא, החריגות נמשכות דרך קבע. ליהי שחר־ברמן מארגון "מגמה ירוקה" בחיפה אומרת ל"מעריב־השבוע": "הבקשה של התאחדות התעשיינים מקוממת. ברור לכל שהבקשה לשנות את התקן לבנזן היא על רקע החריגות של בזן מערכי הבנזן בשנה וחצי האחרונות. חריגות שהם אינם מסוגלים לטפל בהן, וייתכן שבעתיד הקרוב יאולצו לסגור מתקנים בגינן. בזן התרגלו שהם מעל החוק. וכשאינם עומדים בחוק - הם פועלים לשנותו. ערך הסביבה לבנזן, חומר מסרטן ודאי לאדם, נקבע בהתאם לארגון הבריאות העולמי. שינוי התקן יהיה פגיעה ישירה בבריאות הציבור, הסובל מאלפי חריגות בשנה של חומרים מסוכנים הנפלטים מבזן. התעשייה כבר הצליחה בעבר לכופף תקנים לטובתה. אסור שזה יקרה שוב".מהתאחדות התעשיינים מסרו בתגובה: "לצערנו הרב, ממשלת ישראל התנהלה באופן מנותק מהמציאות כשאישרה תקן לא ריאלי ולא ישים של ערך בנזן. כיום לא קיימת בשום מקום בעולם טכנולוגיה שיכולה להביא לערך בנזן נמוך כל כך כפי שדורש התקן הישראלי. לכן, גם במדינות המפותחות ביותר, בארה"ב ובאירופה, התקן הממשלתי לערך הבנזן (המותר לפליטה) גבוה בהרבה מזה שאושר בישראל. למרבה הפרדוקס, ממשלת ישראל ידעה מראש כי התקן שהיא קובעת אינו ריאלי ואינו בר יישום".עוד הוסיפו בהתאחדות: "כבר לפני כשנה, נציג בכיר במשרד להגנת הסביבה הגרמני, שהוזמן לארץ כמומחה על ידי המשרד להגנת הסביבה, הביע ספקות משמעותיים לגבי היכולת הטכנולוגית לעמוד בתקן מחמיר זה. לכן אנו מתנגדים נחרצות לתקן  ערך הבנזן הקיים וקוראים לממשלה לתקן לאלתר עוולה זו באמצעות תיקון התקן הישראלי והעלאת ערך הבנזן בהתאם לדירקטיבה האירופאית והאמצעים הזמינים להשגת ערכים ריאליים".מקבוצת בזן נמסר: "התקן שנקבע לערך סביבה הוא המחמיר בעולם, ובזן פועלת בנמרצות בהנחיה ובפיקוח של המשרד להגנת הסביבה להשגת הנדרש".