סטודנטים שהגיעו הבוקר (שלישי) לאוניברסיטת תל אביב גילו כי במהלך הלילה נתלו בכניסה לבניין הפקולטה להנדסה ובסמוך לבנייני הפקולטה למדעי החיים שלטים נגד אשר משה, מתרגל בפקולטה להנדסה, הנאשם באונס של עובדת אוניברסיטה. על השלטים נכתב בין היתר "צדק לנפגעות", "אנס מקומו בכלא" ו-"#meTAU".לפני כחודש וחצי פרקליטות מחוז תל אביב הודיעה כי תגיש נגד משה כתב אישום בגין אונס ומעשים מגונים, בכפוף לשימוע. בינתיים, הפסיקה האנויברסיטה את העסקתו במוסד. מדובר במקרה שאירע לפני כשנתיים, עוד לפני שמשה הועסק כמתרגל. הוא והמתלוננת בר לביא, עוזרת הוראה באוניברסיטה, היו שותפים במעבדת מחקר בפקולטה למדעי החיים.שלטי המחאה באוניברסיטת ת"אשלטי המחאה באוניברסיטת ת"אמתא "תל אביביות", התא הפמיניסטי באוניברסיטת תל אביב, נמסר: "נדרוש מהאוניברסיטה לפעול להרחקתו של הנאשם מהקמפוס בהקדם. לא נסכים שהאונ׳ תמשיך ביחסה לנאשם כאילו לא השתנה דבר בעניינו, ובכך תגונן עליו בפועל, תוך הפקרתה של הנפגעת והפיכת שהותה בקמפוס לבלתי אפשרית. מציאות זו מחזקת את התחושות הקשות שלנו, הסטודנטיות, ואת חוסר האמון שלנו ביכולתה וברצונה של מערכת האונ׳ לסייע לנו ולתמוך בנו במידה ונזדקק לכך במקרים דומים אחרים. לא זה המסר שעל מוסד אקדמי, שמכבד את עצמו ואת הבאות והבאים בשעריו, אמור לשדר".מאוניברסיטת תל אביב נמסר: "האוניברסיטה אינה מתירה הצבת שלטים בקמפוס בגנות אדם ספציפי ללא קשר אם קיימים נגדו הליכים משמעתיים. האוניברסיטה פועלת על פי הוראת בא כוח היועץ המשפטי לממשלה ובהתאם לכך הקפיאה כל הליך בדיקה פנימי בעניין הנילון. האוניברסיטה נקטה צעדים על מנת ליצור הפרדה בין הנילון והמתלוננת, והודעה מתאימה נמסרה למתלוננת. כידוע לנו, הפרדה זו נשמרת".