בית משפט השלום בתל אביב החליט להחזיר היום (חמישי) קטין אריתראי שאומץ על ידי זוג ישראלים לידי אמו הביולוגית. לפני 3 וחצי שנים, החליט בית המשפט להוציא אותו מידי אמו, שהסתננה לישראל מאריתריאה, למשמורת רשות הסעד. רשויות הרווחה החליטו להעבירו למשפחת אומנה, והזוג הציעו את עצמם ונמצאו מתאימים לשמש משפחת אומנה.  
לפני שבוע התקיים דיון בבקשת המדינה להאריך את צו ההוצאה מהמשמורת בשלוש שנים נוספות, אך אם הילד התנגדה לכך בתוקף ודרשה לקבל לידיה את הילד על מנת שתוכל לחזור איתו לאריתריאה. לאחר הדיון הסוער בו נטען מצד בא כוחה של האמא כי התנהל כאן סחר בילדים, החליט השופט כי התינוק יוחזר למשמורת האם הביולוגית בהדרגה.

השופט מציין את מורכבות המקרה, שהקטין איננו יודע לדבר בשת אמו, טגרית ואילו היא איננה יודעת לדבר בשפה העברית. השופט קבע כי בניגוד לעבר, לא הוכח שהאם איננה מנהלת חיים יציבים. עוד נכתב כי אמנם היא איננה אזרחית ישראל אך עדיין עומדות לה זכויות כאדם לגדל את בנה שנולד לה בישראל. הוא מציין כי המדינה לא הביאה ראיות המצדיקות את המשך הוצאת הקטין ממשמורת אמו. השופט מציין עוד כי כבר שנה שהאמא משתפת פעולה ונפגשת עם הבן מדי שבוע וכי הקשר בינה לבין בנה התחזק בשנה זו. הוא כותב כי מדובר בנקודת זמן קריטית לקטין ולאמו כיוון שככל שיעבור הזמן יקשה עליהם להתאחד. 
בית המשפט מתח ביקורת חריפה על התנהלות רשויות הרווחה שלא עשו די על מנת לשמר את הקשר בין האם לבין בנה. בית המשפט מעיר שהרווחה כלל לא בדקה את מצב האם ונוצר רושם כאילו המדינה כבר החליטה מראש כי היא לא ראויה לגדל את בנה. השופט המשיך ומתח ביקורת על התנהלות המדינה "עוד אני סבור שעמדת המבקשת (המדינה. א.ג) היא חד צדדית, ולא נותנת ולו הזדמנות קטנה אחת למשיבה (האמא. א.ג) לנסות ולקבל בחזרה את בנה יחידה".

לאור זאת, החליט בית המשפט כי החל מסיום שנת הלימודים בעוד שבועיים, הקטין יגיע להתגורר בבית אמו הביולוגית. מחודש אוגוסט יתגורר בבית בחצי מן הימים וחצי מן הימים בבית משפחת האומנה.

החל מחודש ספטמבר הקטין יעבור להתגורר בבית אמו באופן מלא. האמא, מצידה, פנתה בימים האחרונה לשגרירות אריתריאה לצורך הכנת מסמכים ליציאה מישראל. השופט התייחס לכך, וכתב כי על האמא להגיש בקשה נפרדת לעניין רצונה לצאת עם הקטין חזרה למדינתה.