קבוצת טמפו עמדה בעין הסערה ביממה האחרונה, מאז פורסם אמש תחקיר 'כאן' על כך שביקב ברקן, אחת החברות בקבוצה, העבירו מתפקידם עובדים יוצאי העדה האתיופית בגלל ספק כביכול ביהדותם, זאת על פי הוראת בד"ץ העדה החרדית, המעניק כשרות ליינות החברה. כעת מנכ"ל הקבוצה, ז'ק בר, מפרסם מכתב לעובדי הקבוצה בו הוא מביא את תגובתו לביקורת הקשה."אתמול התפרסמה כתבת טלוויזיה בערוץ כאן, בה נטען ליחס מפלה, לכאורה, של עובדים ישראלים יוצאי העדה האתיופית, המועסקים ביקב ברקן", נכתב, "הכתבה מוקדמת ברשת האינטרנט תחת הכותרת: "גזענות ביקבי ברקן: עובדים הודחו כי הם לא יהודים מספיק. הכותרת האמורה והמשמעות הקשה שנובעת ממנה הינן שקריות וחסרות כל אחיזה במציאות"."קבוצת טמפו, ובכלל זה יקב ברקן, מעסיקה אזרחים ישראלים, ללא כל הבחנה בין נתוני גיל, מוצא, דת או מין", הוא ממשיך, "בהתאם לגישה זו מועסקים בטמפו עובדים בני הדת היהודית, המוסלמית והנוצרית, ישראלים ותיקים ועולים חדשים ממדינות חבר העמים. כך גם מועסקים בטמפו וברקן כ-100 מנהלים ועובדים יוצאי העדה האתיופית. אנו מעודדים וגאים על ההזדמנות ועל הזכות לקדם העסקה שוויונית, תוך מתן דגש תמידי על עקרונות הגיוון וההכלה".המנכ"ל המשיך ומפרט את הקשר בין החברה לבין קהילת יוצאי אתיופיה ועל כך שהחברה אימצה שכונה שרוב תושביה יוצאי העדה וכן מעניקה חסות לפסטיבל מוזיקה של אומנים אתיופים.
בר המשיך וכתב כי "בנסיבות המתוארות אנו כואבים וזועמים לנוכח יחוס כלשהו של יחס גזעני לקבוצת טמפו או לאיזו מחברות הקבוצה, כלפי עובדיהן - יוצאי העדה האתיופית. יקב ברקן כפוף לדרישות רגולטוריות שונות, בין היתר, של גורמי הכשרות, המספקים ליקב את חותמת הכשרות. מעמד זה של מתן חותמת כשרות מקנה לגורם הרלוונטי סמכות לפקח על זהות העובדים, המעוסקים בנקודות רגישות מבחינה דתית בתהליך הייצור של היין".

בר מסביר כי "על פי הסטנדרטים הנהוגים על ידי גורמי הכשרות השונים פסולים מרבית עובדי הקבוצה, ובכלל זה כל חברי ההנהלה הבכירה של הקבוצה, מנכ"ל ברקן וצוות ההנהלה שלו ועוד רבים וטובים מעובדי החברה ומנהליה, מלעבוד באותן נקודות רגישות בתהליך הייצור של היין. האמור נכון לגבי כל היקבים המייצרים יין כשר במדינת ישראל ואינו ייחודי ליקב ברקן. אין בין היעדר הכשירות הדתית ובין מוצאם של אלו שדינם פסלות כאמור על ידי גורמי הכשרות, דבר וחצי דבר. לא לנו להסביר מדוע כשר או מדוע פסול מאן דהוא על ידי גורמי הכשרות ואת השאלות בעניין זה ראוי היה להפנות לאותם גורמים ולא למנהלי היקב".

"בניגוד למסר שעולה מכותרת הכתבה", כותב בר, "שום עובד לא פוטר או הודח מתפקידו בברקן. שלושה עובדים, אשר נדרשנו להחליפם בעובדים אחרים באותן נקודות ספציפיות על קו הייצור של היין, עדיין מועסקים על ידי היקב, בנקודות אחרות בתהליך הייצור, תנאי העסקתם לא נפגעו ולא נגרם להם כל נזק".

"צר לנו על הפגיעה חסרת הבסיס במיצוב החברה כחברה פתוחה, סובלנית ומכילה", מסכם בר, "למעלה מכך, צר לנו על הפגיעה ברגשותיהם של מנהלי החברה, עובדיה, לקוחותיה וצרכני מוצריה - יוצאי העדה האתיופית, ככל שנגרמה פגיעה כזו, כתוצאה מן הפרסומים המגמתיים ביממה האחרונה. אנו נמשיך לעודד ריבוי שונויות, להימנע מהטיות גזעניות ולהקפיד על איזון תעסוקתי, על מגוון היבטיו".