דף הנחיות לחברי הכנסת שהפיצה היום (חמישי) כנסת ישראל קובע כי על חברי כנסת, יהודים וערבים, המבקרים בהר הבית, יאסר לשאת נאומים במהלך הביקור או לתת במהלכו ראיונות לתקשורת וכמו כן לא יותר להם להשתתף בדיונים במשרדי הווקף. כזכור, ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל השבוע את המלצת המל"ל ונתן את אישורו להתיר עליית חברי כנסת להר הבית אחת לרבעון, במתכונת שהייתה נהוגה לפני שהוטל האיסור הגורף, באוקטובר 2015, למעט פיילוט ניסיוני שהיה באוגוסט 2017.

בעקבות הודעת ראש הממשלה נפגש יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין עם קצין הכנסת, והנחה אותו לגבש בהקדם מסמך הנחיות מפורט לחברי הכנסת המבקשים לעלות ולבקר בהר הביתבמסמך ההנחיות שהופץ בקרב חברי הכנסת נאמר כי חבר כנסת המבקש לעלות להר הבית יידרש להעביר 24 שעות לפני מועד הביקור מכתב בקשה ללשכת קצין הכנסת ובו מפורטים  תאריך ושעת הביקור המבוקשים. קצין הכנסת יתאם את עליית חברי הכנסת מול משטרת ישראל.

בדף ההנחיות נאמר כי מפכ"ל המשטרה או מפקד מחוז ירושלים ידרשו לאשר את הביקור בהתאם להערכת מצב ספציפית לקראת מועד הביקור המבוקש. עוד נקבע כי חברי הכנסת היהודים ייכנסו דרך שער המוגרבים בין השעות 11:00-07:30 ויהיו רשאים ללכת במסלול הביקור הרגיל של מבקרים שאינם מוסלמים.

יו"ר הכנסת, יולי אדלשטיין.צילום: מרק ישראל סלםיו"ר הכנסת, יולי אדלשטיין.צילום: מרק ישראל סלם

חברי הכנסת היהודים יהיו כפופים לכללים החלים על מבקשים שאינם מוסלמים. לעומתם, חברי הכנסת הערבים ייכנסו דרך שער השבטים, החל מחצי שעה לאחר שעות ביקורי היהודים ועד לסגירת הר הבית. לחברי הכנסת שיבקרו בהר הבית לא תותר כניסת מלווים חמושים והאחריות הבלעדית על האבטחה במהלך הביקור תהיה של משטרת ישראל.

קצין הכנסת כתב כי "משטרת ישראל ביקשה שאדגיש בפני חברי הכנסת שהפרה של תנאי מתנאים אלה או של כללי הביקור בהר הבית וכן של הנחיות המשטרה, עלולה לגרום לאי נעימות שרצוי להימנע ממנה נוכח הרצון לשמור על כבוד חברי הכנסת כנבחרי הציבור, ועל כבוד המקום כאתר קדוש".

יו"ר הכנסת אדלשטיין אמר בפגישתו עם קצין הכנסת כי "כמי שתמך מאז ומעולם במתן אפשרות לחברי הכנסת לעלות להר הבית, עלינו ליישם החלטה זו בהקדם האפשרי. חברי כנסת, ככל אזרח מאזרחי ישראל, זכאים לבקר בהר הבית ובמקומות הקדושים. אני קורא לכלל חברי הכנסת לפעול בהתאם להוראות ולהימנע מפרובוקציות מיותרות״.