אור בקצה המנהרה: הממשלה אישרה היום (ראשון) את החוק של שר העבודה והרווחה חיים כץ ושר האוצר משה כחלון, לפיקוח והסדרה של מערך המסגרות לגיל הרך שיקבע חובת רישוי למעונות, תוך קביעת סטנדרטים שיבטיחו את שלומם וטובתם של הילדים. החוק יקבע לראשונה הסדר פיקוח על התנאים במעונות לצד יצירת כלי אכיפה מנהליים, סמכויות מפקחים והוראות עונשין.

ההצעה הממשלתית תטיל חובה על בעלים של מעונות יום לפעוטות להוציא רישיון הפעלה אשר יינתן מהממונה על מעונות במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. תוקפו של רישיון הפעלה יהיה לשנה ולממונה תעמוד הסמכות לחדשו לתקופות נוספות של שנתיים ולאחר מכן לתקופות נוספות של חמש שנים. כמו כן, ייקבע הסדר פיקוח על התנאים במעונות להבטחת שלומם וטובתם של הילדים.

לצורך הבטחת הציות להוראות החוק לממונה על מעונות היום, יינתנו כלי אכיפה מנהליים לצד סמכויות אכיפה והרתעה פליליות, בהם סמכות למתן צו הפסקה מנהלי לשם סגירת מעון, הטלת עיצומים כספיים על הפרות ספציפיות שנקבעו בחוק וכן התראות מנהליות, וכל זאת לצד הוראות עונשין לפיהן הפעלת מעון יום ללא רישיון הפעלה או בניגוד לתנאי הרישיון הן עבירות פליליות.  

התקציב לצורך הסדרת מערך המסגרות לטיפול בילדים בגילאי 0-3 יעמוד על 280 שקלים בפריסה לשבע שנים וכן יוקצה כוח אדם נוסף לאגף מעונות היום. התקציב ישמש לשם הבטחת אכיפה אפקטיבית ויעילה לטובת שלומם וביטחונם של הילדים, תוך מתן תקציב ייעודי במסגרת החלטת הממשלה להדרכת והכשרת מטפלות וכן לצורך סבסוד התקנת מצלמות במעונות יום.

חוק הפיקוח יגיע להבשלה מלאה בתוך שש שנים. החוק יחול תחילה על מעונות יום אשר שוהים בהם 28 פעוטות לפחות, לאחר מכן על מעונות שבהם לפחות 18 פעוטות, עד שבתום השנה השישית יחול החוק על כל מעון יום אשר שוהים בו לפחות שבעה פעוטות.

שר האוצר משה כחלון. צילום: הדס פרוש, פלאש 90 שר האוצר משה כחלון. צילום: הדס פרוש, פלאש 90