בעוד היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 במשטרה טרם גיבשה את עמדתה בהקשר לחקירה שהתנהלה בעניינה של עיריית ראשון לציון והעומד בראשה דב צור, חושף דו"ח מבקר המדינה שורה של ליקויים חמורים בכל הקשור להעברת זכויות של העירייה ליזם פרטי, במסגרת התקשרות בלתי חוקית לכאורה עם יזם מקומי, במה שמכונה "פרויקט האגם". אגב, באותן נסיבות נמנע לכאורה צור להודיע לוועדות שבהן השתתף ונטל חלק פעיל על קיומו של חשש לניגוד עניינים, שכן הוא שהה עם היזם בחו"ל שלוש שנים קודם לכן.


מהדו"ח עולה כי במהלך החודשים ספטמבר 2015 ועד פברואר 2016 בדק משרד מבקר המדינה בעיריית ראשון לציון ובוועדה המקומית לתכנון ובנייה את החכרתן ומכירתן של זכויות העירייה על מקרקעין בפארק האגם ליזם מקומי, מקורבו של ראש העירייה צור, כך עולה, ואת היתרי הבנייה שאושרו לו במסגרת אותן קרקעות. מבקר המדינה השלים את הבדיקה גם לאורך שנת 2017 .

כבר ב-2006 הגיש היזם לוועדה המקומית תכנית לאיחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים, 333 במספר, הרשומים כמחזיקים של חלק מהקרקע בשטח של 22 דונם. אגב, היזם והעירייה התחלקו בבעלות על קרקע צמודה בשטח של 20 דונם כשהיזם החזיק בכ-60 אחוזים והעירייה היתה בעלת הזכויות של 40 אחוזים הנותרים.


בנובמבר 2006 החליטה ועדת המשנה להפקיד בתנאים את תכנית האיחוד והחלוקה שהגיש היזם וביניהם התנאי שלפיו יש לתאם את התכנית עם תכנית אחרת - תכנית פארק האגם שהוועדה המחוזית לתכנון ובנייה קבעה תנאים להפקדתה קודם לכן ושייעדה חלק מהשטח לטובת אגם ופארק פתוח. על אף אותו תנאי והוראות תכנית האגם המופקדת, לא דרשה העירייה לבצע חלוקה בין השטח של היזם לשטח שבבעלותה מבחינת זכויות . לטענת המבקר בעצם התנהגותה כרכה העירייה את זכויותיה עם אלו של היזם.
 
זאת ועוד כיוון שחלוקת המגרש המקורי לשני מגרשים התבצעה מבלי שהתקיים התנאי להפקדת התכנית שקבעה הוועדה המקומית, נוצר מצב שבו שטח ההפקה מהמגרש של בעלי הזכויות האחרים היה פי 2 מזו של העירייה והיזם.  הוועדה המקומית שאישרה את תכנית האיחוד והחלוקה שהגיש היזם, לא הנחתה את השמאי מטעמה להתחשב בהוראות של תכנית פארק האגם ולפיכך לא הובאה בחשבון במסגרת טבלת ההקצאה והאיזון . בצעד זה פגעה העירייה בזכויות הבעלים והפרה את עקרון השיוויון. 
דוב צור. צילום: אבשלום ששונידוב צור. צילום: אבשלום ששוני
אנשי משרד מבקר המדינה המשיכו וחשפו כי העירייה חתמה באוגוסט 2010 עם היזם על הסכם חכירה המקנה ליזם זכויות על כל הקרקע לרבות על חלקה של העירייה וזאת ללא מכרז ושלא כדין. לטענת המבקר הסתמכה העירייה על חוות דעתו של היועץ המשפטי החיצוני עו"ד רועי בר שהסתמך בקביעתו של עובדה שאינה נכונה לפיה מדובר בחלקת השלמה. בינואר 2011 חתמו הצדדים על תוספת להסכם בדבר שינוי מנגנון תשלום דמי החכירה.
 
המבקר בדק ומצא כי גם בנוגע לחוות הדעת השמאית מאפריל 2010 פעלה העירייה שלא כדין שכן דמי החכירה נקבעו בהתאם לזכויות בנייה לאולמות אירועים ואילו היתרי הבנייה הוצאו בגין אולמות אירועים ושטחי מסחר. מאוחר יותר מכרה העירייה את חלקה לאותו יזם תוך שהיא מסתמכת פעם נוספת על חוות הדעת השגויה של עו"ד בר מה גם שחלפו כשבע שנים מאז ניתנה ההתחייבות האמורה. לדעת המבקר, העירייה מכרה את זכויותיה בשטח ללא אישור משרד הפנים ושר הפנים, מבלי שפרסמה מכרז תחילה כדין.
 
מבקר המדינה בדק ומצא כי באישורה את המכירה לא היה בפני הוועדה את העובדות במלואן וכי תוך שטענו בפני חברי הוועדה שמדובר בהצעה ראויה לנוכח העובדה שהיא היחידה הממזערת את הנזקים שנגרמו לזכויותיה של העירייה ולציבור. מבקר המדינה חשף כי גם בעניין השומה המוסכמת שגתה העירייה באופן המעורר תהיות שכן הוחסרו משטחיו כ- 275 מ"ר שהיו בבעלות העירייה וששוויין נאמד בכ - 800 אלף ש"ח. לסיכום, טוען המבקר כי ראש העירייה שבילה במשך שבועיים עם המבקר בחו"ל ותוך שקיים לכאורה חשש לניגוד עניינים שכן צור, השתתף בחלק מהדיונים, היה מעורב בהכשרתן של התכניות ובמתן טופס 4.

עו״ד ליאל אבן זהר, חברת מועצת העיר ראשון לציון אמרה: "מדוח המבקר עולה תמונת מצב עגומה של עיר המתנהלת בשיטת הקומבינות. היום כבר ברור שראש העיר פעל בניגוד עניינים כשפעל מאחורי הקלעים בענייני מקורבו היזם ארז מוסאצ'ו, ושראש העיר ושותפיו בקואליציה פגעו בקופה הציבורית במכר מוזל של קרקע יקרה. הדוח הזה הוא תעודת עניות לעיר ולצור שכבר מזמן היה צריך להשעות את עצמו מפעילותו הציבורית. כפי שפעלתי עד היום להשיב כסף לקופה הציבורית, אמשיך לפעול כדי שהממצאים החמורים יחקרו עד תום, ולהחזרת כספים מידיים פרטיות - לתושבים. אדרוש לכנס ישיבה דחופה של מועצת העיר לדון בדוח המבקר".