שר הדתות, דוד אזולאי, נענה הבוקר (רביעי) לפנייתם של הרבנים הראשיים בדרישה לתיקון התקנות בכותל, ופנה לשרת המשפטים, איילת שקד, בבקשה לקבל את חוות דעתה בנושא "על פי חוק השמירה על המקומות הקדושים, להתקנת תקנות אלו נדרשת הסכמת שרת המשפטים, אבקש את התייחסותך למכתב זה ועמדתך בנושא". על פי החוק מי שמוסמך לתקן את התקנות הוא שר הדתות, לפי בקשת הרבנים הראשיים, כאשר על שינוי התקנות נדרשת חתימת שרת המשפטים.במכתב ששלחו אתמול הרבנים הראשיים לשר הדתות, הם דורשים לשנות את התקנות לשמירה על המקומות הקדושים, כך שיהיה כתוב באופן ברור שהתקנות חלות על הכותל לכל אורכו, והסמכות במקום היא סמכות הרבנות הראשית בלבד. מכתבם של הרבנים הראשיים, שנשלח לאחר שהשבוע התכנסה הועדה לאתרי עתיקות בעלי תכלית דתית, ולא קיבלה החלטה, מיועד להעביר מסר לראש הממשלה ולניסיונותיו לקדם במקום את הרחבת ושיפוץ הרחבה לטובת הרפורמים.במכתב פותחים הרבנים בהסבר על קדושתו של הכותל לכל אורכו, כפי שפסקה הרבנות הראשית גם בעבר "הכותל המערבי קדוש לכל אורכו וכך פסקה גם הרבנות הראשית לדורותיה", בהמשך תוקפים הרבנים את ניסיונה של קבוצה "קטנה ושולית" לחלל את קדושת הכותל כבר שנים בראשי חודשים. "קבוצות אלו מקיימות טקסיהן בהפגנתיות ובהתרסה נגד תורת ישראל ונגד כל דבר שבקדושה", כתבו, "הן מחרחרות ריב ומדון במקום הקדוש, הופכות את הכותל לזירת הפגנה ומחלוקת, הן פוגעות במאות ובאלפי מתפללות, המבקשות לשפוך שיח לפני קונם כפי מנהג נשים בישראל בכל הדורות. ובחודשים האחרונים הפגיעה במתפללות החמירה".בהמשך הם מרחיבים בחומרה הגדולה של נתינת מקום לרפורמים בחלקו הדרומי של הכותל. "המתווה אכן הוקפא בהחלטת ממשלה, אך למרות זאת ממשיכים להתקיים במקום טקסי תפילה מעורבים, גברים ונשים יחד, ללא מחיצה, בניגוד מוחלט למנהג המקום ותוך פגיעה חמורה בקדושת הכותל המערבי. הדבר מהווה חילול חמור של הקודש לכל הדעות בהלכה", נכתב.לסיום פונים הרבנים לשר ומביאים את עיקר דרישתם - לפעול לשינוי התקנות כך שיוגדר באופן ברור כי "טקסים דתיים יתקיימו בכותל רק לפי מנהג המקום ומסורת ישראל מדורי דורות, ועל פי דברם של הרבנים הראשיים לישראל".