מחקר חדש מצא קשר בין נשים עם קשיים בתפקוד המיני, לנשים עם קשיים בוויסות חושי, דהיינו לרגישות תחושתית נמוכה לגירויים חושיים. המחקר, שהוצג אתמול בכנס השנתי של החברה הישראלית לריפוי בעיסוק ב"מרכז הרפואי רבין" בבלינסון לסיכום העשייה הקלינית בריפוי בעיסוק במיניות, נערך במסגרת תואר שני בריפוי בעיסוק באוניברסיטה העברית בירושלים בשיתוף עם המרפאה לתפקוד מיני בהדסה.
 
יוסבר כי הפרעה בוויסות החושי, היא הקושי לווסת את העוצמה ואת אופי התגובות לגירויים חושיים. אדם הסובל מליקוי בוויסות חושי, יגיב בתגובת יתר או בתגובה מופחתת לגירויים שונים המתקבלים מהגוף ומהסביבה. לדוגמה למגע, לתנועה, לצליל ועוד. במחקר, שבדק לראשונה את הקשר בין תפקוד הוויסות החושי לתפקוד המיני, השתתפו 60 נשים בגילאי 19־ 52, כמחציתן מטופלות במרפאה לבעיות בתפקוד המיני שאותרו דרך בתי החולים בהם טופלו, כמחציתן בריאות ללא קושי בתפקוד מיני (שהיוו את קבוצת הביקורת). הן התבקשו למלא מספר שאלונים, בהם שנגעו לתפקוד המיני ולדפוסים החושיים (המחקר בוצע בקרב נשים בלבד, בשל השוני הפיזיולוגי בין שני המינים). 
 
שקלול התוצאות הצביע על מגמה מובהקת שלפיה ככל שהרגישות התחושתית גבוהה יותר כן עולה הסיכון של הנבדקת להשתייך לקבוצת הניסוי בעלת הקושי בתפקוד המיני. וויסות חושי לקוי יכול גם “לנבא” קשיי תפקוד מיני. עורכת המחקר, הדס נוי־נוטה, מרפאה בעיסוק שעובדת בשיקום בצבא ובקליניקה עצמאית (בשיתוף עם ד”ר אביבה יוכמן, ד”ר מיכל לוריא וד”ר אחינועם לב־שגיא), אומרת: “ממצאי מחקר ראשוניים אלה יכולים להצביע על הצורך בכווני אבחון נוספים באוכלוסיות אלו ועל החשיבות של פיתוח תוכניות התערבות המתיחסות לויסות חושי לרווחת נשים עם קשיים בתפקוד המיני”.
 

“אנחנו רואים במחקר כגון זה חשיבות רבה להבנה של השלכות אבחנות רפואיות כגון ווסות חושי על התפקוד בכלל תחומי החיים והבריאות המינית בפרט”, הוסיפה איה חסדאי יו״ר משותף של Isot - העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק.