לפני כשנה הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית בסך 31 מיליון שקלים נגד מכללת בית ברל, בטענה כי היא אינה אוכפת את החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים. התובע, סטודנט לשעבר במכללה, טען כי המכללה אינה מקיימת את הוראות החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון ואינה עושה כל שביכולתה על מנת למנוע עישון בשטחים הציבוריים אשר באחריותה.

בתגובה לבקשה, טענה המכללה באמצעות עו"ד אלירן סטריכמן ממשרד שביט בר-און גלאון צין ויתקון ושות', כי לא ניתן להגיש תביעה ייצוגית נגד מוסד לימוד וכי המכללה רואה חשיבות עליונה במניעת העישון ונוקטת בשורה של צעדים ואמצעים כדי להפחית את תופעת העישון למינימום בהתאם להוראות החוק, ואף מעבר.

על מנת להוכיח את טענתה כי היא פועלת למניעת העישון ונוקטת בשורה של צעדים ואמצעים כדי להפחית את תופעת העישון, הציגה המכללה שורה של פעולות שבהן נקטה, כמו הצבת שלטים ברחבי הקמפוס. במכללה התגאו בכך שהציבו באופן וולנטרי שלטים האוסרים על עישון גם במרחבים פתוחים, שבהם העישון מותר ואף ביצעו פעולות אכיפה וסיורים שתכליתם מניעת העישון במקומות אסורים.

בחודש מרץ האחרון נערך דיון בבקשה בבית המשפט המחוזי, מחוז מרכז, בפני השופט יחזקאל קינר. במסגרת הדיון, הבהיר בית המשפט לתובע כי תביעתו אינה מתאימה להתברר כייצוגית וזה קיבל את הדברים והסכים להסתלק ממנה. המכללה, באמצעות עו"ד סטריכמן המתמחה בייצוג נתבעות ייצוגיות, הסכימה ליישם מספר שינויים בדרכי פעולתה בקשר עם מניעת עישון בתחומה.

במסגרת הסכם פשרה שהוגש לאחרונה לבית המשפט נכתב כי המכללה תרענן ותחדד את נהליה בכל הקשור לכללי העישון וכי החל משנת הלימודים הבאה תפעיל גורם מפקח לאכיפת כללי העישון בקמפוס ותשים דגש מיוחד על האכיפה באזור הקפיטריות והמזנונים. בהסכם הובהר כי "הפיקוח לא יחול על עישון בשטחים הפתוחים בתחומי קמפוס המכללה, אלא אם תחליט המכללה באופן וולנטרי ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט – אחרת". בנוסף, המכללה התחייבה כי בשנת הלימודים הקרובה, הנשיאה, פרופ' תמר אריאב, תרצה לסטודנטים על "העישון ונזקיו הישירים והעקיפים".

בתמורה להסתלקות התובע מתביעתו, הוסכם כי יזכה לגמול בסך עשרת אלפים שקלים ובאי כוחו יזכו לשכר טרחה בסך 30 אלף שקלים. בית המשפט אישר את הסכם הפשרה וקבע כי "ההסכמות המשלבות הסתלקות מחד גיסא, עם התחייבויות לא מעטות של המשיבה לגבי התנהלות עתידית מאידך גיסא, נראות ראויות והולמות את נסיבות המקרה, הן נוכח טענות ההגנה הרציניות של המכללה, והן נוכח ההסכמה כי יש לעשות לשיפור המצב הקיים בעניין".