שבועיים לאחר שנפתחו לראשונה קייטנות הקיץ המפוקחות של משרד הפנים במחיר מוזל, בדיקת "מעריב־השבוע" מגלה כי על אף הביקורת שהוטחה על התוכנית והיעדר זמן הולם לתכנונה, ההיענות מספקת והביקוש משתנה בכל אזור. בחלק מהמקומות נבדקו נתוני ההרשמה ל"בית הספר של החופש הגדול" – תוכנית הדגל של משרד החינוך לתלמידי כיתות א'־ג' המעניקה מסגרת חינוכית בעלות בסיסית במהלך שלושת השבועות הראשונים של חודש יולי.

הרעיון העומד מאחורי הפיקוח על הקייטנות הוא ליצור תמחור אחיד בכל הארץ ללא קשר למצב הסוציו־אקונומי או למיקום גיאוגרפי. על אף זאת, ניתן לראות שרשויות שלהן קופת תקציב גדולה יותר, העבירו תקציבים נוספים לקייטנות. הרשויות עשו זאת לאחר שהורים רבים טענו כי המודל החדש יביא לקייטנות ללא תכנים איכותיים וללא חוגים מגוונים. כך למשל, ברעננה ובגבעתיים - נפתחה במקביל קייטנה עירונית יקרה יותר מהמחיר המפוקח, אך זולה דיה כדי שההורים יעדיפו אופציה זו.

זו תמונת המצב ביישובים השונים שנבדקו:

טבריה: הקייטנות העירוניות מנוהלות ע״י רשת המתנ״סים העירונית. יש להן ביקוש גבוה - כ־2,300 ילדים נרשמו. בעירייה צירפו את תלמידי כיתות ד' ל"בית הספר של החופש הגדול" תמורת תשלום בסך 1,100 שקל. 100 ילדים ישתתפו בקייטנת המדע והטכנולוגיה בעלות של 80 שקל בלבד בסבסוד משרד המדע ועוד 250 תלמידי כיתות ה' ישתתפו בקייטנת אנגלית המסובסדת ע״י הרשות ומשרד החינוך.

חדרה: 2,200 תלמידי כיתות א'־ג' ישתתפו ב"בית הספר של החופש הגדול". בגני הילדים נפתחו 26 קייטנות ציבוריות, מתוכן 17 קייטנות עד השעה 16:00, שבהן כ־750 ילדים רשומים.

30 אלף תלמידים בירושלים נרשמו ל"ביה"ס של החופש הגדול". צילום המחשה: חן גלילי

חיפה: מספר המשתתפים בקייטנות המפוקחות בעיר עומד על 11,874, מתוכם קרוב ל־4,500 ילדי הגנים.

ירושלים: בגני הילדים בירושלים כל הקייטנות ציבוריות. מינהל החינוך מסבסד את הקייטנות בגנים שעולות כ־120 שקלים לילד במתכונת יום קצר, וכ־350 שקלים לילד במתכונת יום ארוך. 20 אלף ילדי הגנים (כ־90%) נרשמו לכ־800 מסגרות. "בית הספר של החופש הגדול" מתקיים ב־1,086 מסגרות ורשומים אליו 30 אלף תלמידים.

פתח תקווה: העירייה מפעילה את תוכנית "בית הספר של החופש הגדול" ב־51 מוסדות חינוך בהם ישתתפו 9,000 תלמידים מתוך פוטנציאל של כ־12,200 (כ־75%).

חולון: החברה העירונית "רשת קהילה ופנאי" מפעילה קייטנות ציבוריות במתכונת בסיסית. מספר ילדי הגנים שנרשמו למחזור א', עומד על למעלה מ־4,000 ילדים ובמחזור ב' כ־2,500 ילדים. ל"בית הספר של החופש הגדול" נרשמו כ־5,500 ילדים.

רמת גן: העירייה מסבסדת את פעילות הקייטנות בסכום של 2.8 מיליון שקל. לקייטנות בגנים רשומים 3,815 ילדים (כ־70% מכלל הילדים). ל"בית הספר של החופש הגדול" רשומים 4,080 ילדים (שהם כ־70% מהילדים).

גבעתיים: העירייה הציעה לכל שכבות הגיל קייטנות מפוקחות - נרשמו 379 ילדים בגילאי בתי הספר - 40% פחות מבשנה הקודמת. בגילאי ג'־ו' הרישום קרוב לאפסי. בגילאי הגן לא הייתה כל היענות לקייטנה הציבורית המפוקחת ורבים נרשמו למסלול מוזל שהציעה העירייה לנרשמים מראש במחיר של 1,030 שקל לילד.

ראשון לציון: נרשמו 8,617 ילדים בשני המחזורים של הקייטנות העירוניות, לעומת השנה שעברה שבה נרשמו 7,864.

תל אביב־יפו: העירייה מסבסדת את פעילות הקייטנות בסכום העולה על 3 מיליון שקל. בגנים פועלות כ־400 קייטנות וב־67 בתי ספר פועל "בית הספר של החופש הגדול". בגנים נרשמו כעשרת אלפים ילדים ובבתי הספר 2,940 תלמידים (במסגרת בית הספר של החופש הגדול). בדרום העיר וביפו, העירייה מפעילה קייטנות מוזלות, שאליהן נרשמו 2,720 ילדים.

בת ים: בעיר נרשמו 1,200 ילדים לקייטנות המפוקחות בגנים - 35% מכלל הילדים.

רעננה: העירייה פתחה את "קיץ כיף", קייטנה מפוקחת לגילאי הגן, מגיל 3 ומעלה וכן לילדי כיתות ד'־ו'. 2,050 תלמידים נרשמו ל"בית הספר של החופש הגדול" מתוך כ־3,000 תלמידים. מקרב ילדי כיתות ד'־ו', נרשמו פחות מעשרה ילדים לקייטנה המפוקחת, מספר נמוך מהמינימום הנדרש לפתיחת קייטנה, אך במקביל פתחה העירייה שמונה קייטנות עירוניות לכיתות ד'־ו', בהשתתפות 400 תלמידים.

באר שבע: לקייטנות המפוקחות נרשמו 3,209 ילדי גן ו־5,134 בוגרי כיתות א'־ה'. העירייה סבסדה את הקייטנות בגנים בקרוב למיליון שקל, וכן ניתן סבסוד מטעם המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.

אשדוד: נרשם שיא של 4,300 נרשמים לקייטנה העירונית לאחר שבשנה שעברה נרשמו 4,000 ילדים. מחיר הקייטנה עומד על 950 שקל ונותר קבוע זה כשלוש שנים ללא קשר להחלטה החדשה של משרד הפנים.