ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הוריד מסדר היום את "חוק הפייסבוק", זמן קצר לפני שהיא הגיעה להצבעה במליאת הכנסת.  מהליכוד נמסר בעקבות החלטת ראש הממשלה כי "מחשש לפגיעה בחופש הביטוי וכדי להבטיח את זכותם של אזרחי ישראל להביע ביקורת חופשית ברשת, ראש הממשלה נתניהו ביקש לעצור את חקיקת ״חוק הפייסבוק״ ולהחזירו למתכונתו ולתכליתו המקורית - מניעת הסתה לטרור ברשת. ראש הממשלה סבור כי הנוסח הנוכחי של החוק מאפשר פרשנות מרחיבה שעלולה לאפשר צנזורה של דעות ופגיעה קשה בחופש הביטוי במדינת ישראל"."חוק הפייסבוק" של שרת המשפטים איילת שקד והשר לביטחון פנים גלעד ארדן קובע כי בית המשפט המחוזי יהיה רשאי, לבקשת המדינה, להוציא צו המורה למפרסם תוכן או לספקיות תוכן באינטרנט כמו פייסבוק, טוויטר או גוגל, להסיר תכנים מסיתים מהרשת. הסתה כזו תוגדר כתוכן שמהווה עבירה פלילית, ושקיימת אפשרות ממשית שהמשך פרסומו יפגע בביטחונו של אדם פרטי או של המדינה, או עשוי להביא לפגיעה חמורה בכלכלת המדינה ובתשתיות חיוניות. 
בית המשפט אף יוכל לחייב מנועי חיפוש כמו גוגל שלא לאפשר את איתור התוכן שלגביו ניתן הצו. ככל שבית המשפט השתכנע כי מדובר בבקשה דחופה, עליו לתת החלטה בנושא תוך 48 שעות, והחלטתו תפורסם באתר האינטרנט של בית המשפט. אגב, בית המשפט יוכל לקבל ראיות גם אם הן אינן קבילות במשפט. מדי שנה שרת המשפטים תדווח לוועדת החוקה של הכנסת על מספר הבקשות להסרת תוכן שהוגשו על ידי רשויות המדינה ואת מספר הבקשות שנענו.

ח״כ רויטל סויד, סגנית יו״ר הכנסת, יוזמת הצעת החוק הפייסבוק המקורית אמרה כי היא ״שמחה שראש הממשלה עצר את ״חוק הפייסבוק״ המסוכן. התרעתי בוועדה שהחוק צריך לחול רק על הסתה לטרור קבלו את ההסתייגויות שהגשתי ותחזירו את החוק למידותיו הראויות". עוד אמרה כי "חוק הפייסבוק היה אמור להיות חוק תקדימי שיחול רק על פייסבוק גוגל ומעצמות הרשת, ויאפשר לראשונה לחייב אותם לנטר ולהסיר תכנים של הסתה לטרור. הצעת החוק שעברה רחבה ומרחיקת לכת - היא חלה על כל עבירה פלילית ועל כל אתר אינטרנט. החוק היה צריך לחול רק על הסתה לטרור כפי שנוסח בהצעת החוק המקורית שיזמתי או לכל הפחות על רשימת עבירות סגורה כפי שהצעתי בוועדה".
סויד המשיכה ואמרה כי "חובתה של מדינה להגן על חופש הביטוי, על הזכות להפגין ועל הזכות לבקר- גם את מערכת המשפט ואת מערכת אכיפת החוק. מן הראוי היה שחוק הפייסבוק יחול במשורה ולא יפגע בערכים אלה. דמוקרטיה חזקה יכולה להתגונן מפני הסתה לטרור ברשת ובאותה מידה לשמור על הזכות לחופש הביטוי, למחות ולהפגין".