המחלוקת הבאה בהשכלה הגבוהה: הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) של המל"ג אישרה (רביעי) לאוניברסיטת אריאל להקים פקולטה חדשה לרפואה בישראל, אשר תצטרף לחמש הפקולטות האחרות (תל אביב, הטכניון, העברית, בן גוריון ובר אילן). בהחלטתה, ות"ת הסתמכה, בין היתר, על דוח הוועדה המקצועית בראשות פרופ' ארנון אפק, המשנה למנהל בית החולים שיבא בתל השומר. הוועדה בחנה את הנושא לבקשתה של מל"ג יו"ש.
 
בעיקרי הדוח, הוועדה מצאה כי התכנית ללימודי רפואה של אוניברסיטת אריאל עונה על כל הנדרש לשם הכשרה איכותית של דור העתיד של הרופאים בישראל, במתכונת הדומה לזו של בתי הספר לרפואה האחרים בארץ. כמו כן, הוועדה הדגישה כי סגל המרצים הינו בעל ניסיון עשיר בהוראה ומחקר.

הפקולטה לרפואה באריאל צפויה לצאת לדרך כבר בשנת הלימודים תשע"ט. מדובר בתכנית ארבע שנתית בלימודי רפואה (המיועדת לבעלי תואר ראשון) ואשר תקלוט 70 סטודנטים בשנה. יודגש כי בהתאם להחלטת ות"ת לא תהיה פגיעה בהתנסות הקלינית של הסטודנטים הלומדים בבתי הספר לרפואה הקיימים וכן יתאפשר לבתי הספר הקיימים לקלוט סטודנטים נוספים.

שר החינוך, נפתלי בנט, העומד גם בראש המל"ג, אמר בתגובה להחלטה כי "עשינו היום היסטוריה. זו בשורה נפלאה לרפואה בישראל, לעיר אריאל ולסטודנטים. אוניברסיטת אריאל עומדת בשורה אחת עם שאר האוניברסיטאות בארץ, וכעת גם בתחום הרפואה. הקמת הפקולטה לרפואה מהווה מנוע צמיחה אדיר לאקדמיה ולמערכת הבריאות, שנמצאת במחסור חמור ברופאים. חלק מהפתרון לכך הוא בהרחבת ההכשרה של רופאי העתיד. אין לי ספק כי אוניברסיטת אריאל תוביל את התכנית ללימודי הרפואה באופן מקצועי ואיכותי, על פי הסטנדרטים הנהוגים בעולם הרפואה והאקדמיה. מהפכות מעין זו מתחילות בחזון שאפתני שנראה חסר סיכוי - והיום הפך למציאות".
יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ, אמרה כי "חיזוק מערך הרפואה בישראל הוא צורך לאומי וות"ת, כמו גם כל מערכת ההשכלה הגבוהה פועלות כדי להגדיל עד כמה שניתן את מעגל המתקבלים ללימודי רפואה בישראל, תוך שמירה קפדנית על איכות ההוראה וההכשרה".

בות"ת אומרים, כי האישור שניתן לאוניברסיטת אריאל לפתיחת הפקולטה החדשה לרפואה הוא חלק ממהלך רחב היקף של ות"ת להגדלת מחזור הסטודנטים בכלל הפקולטות לרפואה בישראל. על פי היעד הלאומי מספר הסטודנטים המתקבלים מדי שנה ללימודי רפואה בישראל צפוי לגדול מ-760 סטודנטים כיום לכ-950 סטודנטים בשנים הקרובות. לצורך כך, ות"ת צפויה להקצות משאבים נוספים למימוש המטרה, לרבות העלאת התעריף פר סטודנט למוסד בשנות הלימודים הקליניות. כמו כן יינתן תמריץ לכל סטודנט שיתווסף למערכת הקיימת.