קבוצה של 111 הורים הגישה עתירה מינהלית שבה היא דורשת ממשרד החינוך ומהרשויות המקומיות שבהן הונהג שבוע לימודים מקוצר בבתי הספר היסודיים, לממן תוכנית חינוכית חלופית בימי שישי. העתירה הוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, על ידי עורכות הדין גילי שפר וניבי אטיאס ממשרד בן־ארי, פיש, סבן ושות', נגד המועצה אזורית משגב, המועצה האזורית מטה אשר ומשרד החינוך. הורי הילדים מהמועצות הללו דורשים מהמדינה לקיים את הוראות החוק, שלפיהן אם מנהיגים שבוע לימודים מקוצר, חייבת להיות תוכנית חינוכית ליום שישי, שמימונה לילדי גן וכיתות א־ג לא יוטל על ההורים.
הרקע לדרישת ההורים היה שינוי שהנהיגו המועצות האזוריות לפני כ־15 שנה, באישור משרד החינוך לשבוע לימודים מקוצר. לטענת ההורים, ביסוד השינוי עמד רצונו של משרד החינוך לחסוך מיליוני שקלים בשנה באמצעות ביטולן של הסעות תלמידים לבתי הספר בימי שישי. אולם בד בבד עם קיצור שבוע הלימודים, נטען בעתירה, קובע החוק כי תונהג תוכנית חינוכית בישובים אלה בימי שישי, אולם המועצות אינן מקיימות את חובתן.

לדברי ההורים, "אלפי הורים אשר ילדיהם נותרו ללא מסגרת חינוכית ביום שישי, מוציאים מכיסם מאות שקלים מדי חודש כדי לממן יוזמות פרטיות, וכדי למלא את החלל שיצרו המועצות האזוריות והרשויות המקומיות, שהתנערו מהוראות החוק ומהתקנות".
לעתירה צורפו מכתבים ששלחו ההורים למועצות האזוריות ולמשרד החינוך ותשובות שקיבלו, אבל בכולן לא ניתן פתרון כפי שלטענתם נדרש על פי החוק. העתירה הוגשה כעת כי לדברי ההורים "שנת הלימודים תשע"ט עומדת בפתח, ויש צורך דחוף להעמיד את הדברים על תיקונם ולוודא קיומו של החוק לקראת שנת הלימודים הקרובה". לכן עורכי הדין מבקשים לקבוע דיון דחוף בעתירה עוד במהלך חודש יולי.