בית דין פרטי התיר אישה עגונה לאחר תשע שנות נישואים על סמך העובדה כי אחד מעדי הקידושין היה פדופיל מורשע. מסורבת הגט, אושרת בן חיים, שנמצאת כעת בהיריון, הותרה מנישואיה לבעלה שרון, תושב ניו ג'רזי בארה"ב וכך גם הילד שיוולד לה לא ייחשב 'ממזר' על פי ההלכה.פסק הדין מתבסס על העובדה כי החשוד על העריות נחשב "רשע" ורשע פסול לעדות, בכלל זה עדות קידושין ולפי דעת רב הפוסקים במקרים בהם יש עיגון וחשש ממזרות, יש לקבל את הדעות הסוברות כי ניתן לבטל את הקידושין. ההחלטה מגיעה לאחר מסע ייסורים של שנים רבות של בן חיים. בית הדין בחיפה פסק נגד הבעל לפני מספר שנים כפיית גט, ואף איפשר פרסום שמו ותמונתו.  אך כל זה ללא הועיל והבעל המשיך לעגן את אישתו, ואף להטיל מורא על כל הסובבים אותה בכלל זה תביעות משפטיות כנגד עורכות דינה, הדיינים, שופטי בית המשפט העליון ועוד.

בן חיים מול בית הדין. צילום: בתיה כהנא דרור

עו"ד בתיה כהנא דרור, מנהלת ארגון  "מבוי סתום" יוזמת ההרכב המיוחד, שייצגה את האישה אמרה: "האישה בהריון וצריכה ללדת בזמן הקרוב, והיה חשוב שהילד לא יוולד למציאות הלכתית הפוסלת את עצם קיומו, בבית הדין הגדול התמהמהו בקביעה האם בכלל ניתן לערער על החלטת בית הדין האזורי חיפה שקבעה כי אין לבטל את נישואיי הזוג בן חיים, והעובדה כי לא ניתנו נימוקים אף הקשתה עלינו להגיע לערעור בזכות".
"ואכן במקום שבית הדין הממלכתי נכשל, בית דין פרטי מילא את מקומו. אני מאמינה שפסק הדין הזה, אשר ת"ח סמכו ידיהם עליו וראו עצמם כבעלי זכות להיות שותפים בו, הנו  קו פרשת מים ביחסים שבין הציבור למונופול הרבני. פסיקות מעין אלה מהוות לחץ הציבורי כלפי בתי הדין למתן פתרונות הלכתיים  מחד, ומאידך, הן מביאות לידי  ביטוי את הצורך בהפרטת הממסד הדתי .הממסד הדתי בעצמו כלוא בכלוב המונופול, מה שלעיתים לא מאפשר לו פסיקה עצמאית המשוחררת משיקולים כאלו או אחרים , אני מברכת את הרכב בית הדין שבסיועו אנו והנשים שאנו מייצגות זוכות לתיקון עולם.  בכוונתנו לבקש מבית הדין הגדול לאמץ את פסק הדין לביטול קידושי אושרת, במטרה שפסק דין זה יוכר אף על ידי המדינה ואושרת תוכל להירשם במרשם האוכלוסין כפנויה".