התנגדות חריפה: ההורים השכולים מאסון מכינת בני ציון, בו נהרגו 10 בני נוער בעת שערכו טיול של המכינה בנחל צפית, התייחסו היום (שני) לטיוטת דוח הוועדה הבין-משרדית לבחינת נושא הסדרת טיולים ופעילויות החוץ במכינות הקדם צבאיות. הם הסבירו כי "עמדת משרד החינוך לא רק שמוסיפה כאב ועוגמת נפש אלא שאינה מקובלת".
עפ"י טיוטת הוועדה, שבראשה עומד מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבוהב, טיולים ופעילויות חוץ של המכינה יהיו לפי חוזרי מנכ"ל משרד החינוך והם יתואמו בחדר המצב של משרד החינוך. עוד עולה מהטיוטה, כי באחריות ראש המכינה לוודא קיום אישורים רפואיים לחניכים עם קבלתם למכינה וכי הוועדה ממליצה אך לא מחייבת, להציג להורי החניכים את תוכנית הטיולים ופעילות החוץ עם פתיחת השנה.
כמו כן, הוועדה קבעה כי ראש המכינה יהיה אחראי על ביצוע כלל הנחיות החלות על המכינה בתחום הטיולים ופעילויות החוץ. בנוסף, בכל מכינה ימונה רכז טיולים ופעילות חוץ ע"י ראש המכינה, ואחד ממדריכי המכינה ימונה לאחראי טיול והוא זה שיוביל בפועל את החניכים בשטח. הוועדה אף קבעה את היקף שעות ההכשרה לתפקידים אלה ותהליכי תיאום ואישור פעילויות חוץ.

ההורים השכולים טוענים, כי הוועדה לא התייחסה בדוח לנושא של בטיחות מבנים, תחבורה, תזונה ואבטחה. עוד מסרו כי היא אינה כוללת ענישה למי שלא יעמוד בנהלים וכי היא אינה בחנה נתוני בטיחות של מקרי עבר, משום שהם לא קיימים כי "לא הייתה תרבות תחקור במכינות".

עורך הדין המייצג את ההורים: "משרד החינוך ממשיך לטעון גם היום כי אין לו כל אחריות לפעילותן של המכינות"
 
כזכור, ההורים קיימו בתחילת החודש מסיבת עיתונאים, ובה קראו "להקים ועדת חקירה בלתי תלויה, שתבחן את הכשלים ואת אי-ההסדרה אשר הובילו לאסון מכינת בני ציון לפני כשלושה חודשים. רק כך ניתן יהיה להבטיח שאסון נוסף כאסון מכינת בני ציון לא יקרה בשנית".
עו"ד אלי זהר ממשרד עורכי הדין גולדפרב זליגמן וצוות עורכי הדין של המשרד, המייצגים את ההורים השכולים, התייחסו לטיוטת הדוח במכתב שנשלח למנכ"ל המשרד, לשר החינוך, נפתלי בנט, לשר הביטחון, אביגדור ליברמן ולמבקר המדינה, יוסף שפירא, בו הם טוענים כי מדובר בהסדרה חלקית בלבד וקוראים לערוך בחינה ובדיקה נוספת של הדברים.
"טיוטת הדוח נערכה בבהילות ע"י הוועדה אשר הוקמה ע"י משרד החינוך מיד עם קרות האסון והינה ניסיון להסדיר את הנהלים הדרושים לשם הבטחת ביטחון ובטיחות חניכי המכינות בנוגע לטיולים ופעילויות החוץ של המכינות. נהלים, אשר משרד החינוך נדרש להסדירם לפני שנים רבות לפי חוק ובהתאם לסמכותו והכלים שברשותו".
"לצערנו, גם הסדרה זו עתה נעשית באופן חלקי ולא ממצה תוך הותרת פעילויות חוץ רבות של המכינות ללא הסדרה והכל על מנת לשמור על 'עצמאות' המכינות, גם במחיר של פגיעה בביטחון החניכים". עוד נכתב במכתב כי "הדבר הצורם מכל הוא שמשרד החינוך ממשיך לטעון גם היום, לאחר עבודת הוועדה וכתיבת הנהלים, כי אין לו כל אחריות לפעילותן של המכינות בתחום הטיולים ופעילויות החוץ, על אף הוראות מפורשות הן בחוק המכינות הקדם-צבאיות, תשס"ח 2008 והן בתקנות המכינות הקדם-צבאיות תש"ע 2009, מכוחם על משרד החינוך לדאוג ולהסדיר לא רק את נושא המבנה, יכולתו הכלכלית של התאגיד ובעלי התפקידים אלא גם כל הקשור לענייני בטיחות לרבות נושא הטיולים ופעילויות החוץ".