כ-133 אלף עובדים זרים ומסתננים שוהים בישראל. כך מסרה היום (שני) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. על פי הנתונים, בסוף שנת 2017 היו בישראל כ-166 אלף עובדים מחו"ל וכ-37 אלף מסתננים, לעומת 169 אלף עובדים מחו"ל וכ-40 אלף מסתננים ב-2016. כ-100 אלף מהעובדים הזרים נכנסו לישראל באשרת עבודה וכ-66 אלף נוספים באשרת תייר.אשתקד נכנסו לישראל 57.3 אלף עובדים מחו"ל (אזרחים זרים) באשרות עבודה, גידול לעומת השנה שלפני כן במהלכה נכנסו לישראל 52.6 אלף עובדים מחו"ל. בלמ"ס ציינו עוד, כי מהנתונים עולה שכ-93% מהנכנסים יוצאים מהארץ תוך חמש שנים. לעומת זאת, יצאו מהמדינה 50.4 אלף עובדים מחו"ל, שנכנסו באשרות עבודה לעומת 46.1 אלף ב-2016.כ-61% מהנכנסים הגיעו ממדינות אסיה וכ-35% ממדינות אירופה. ארצות האזרחיות העיקריות של העובדים הנכנסים אשתקד היו: מדינות חבר העמים (25%), הפיליפינים (14%), תאילנד (13%), הודו (10%), סין (6%) וסרי-לנקה (5%).עוד עולה מהנתונים, כי מקרב 50.4 אלף העובדים הזרים עם אשרות שיצאו אשתקד מהארץ, 60% היו ממדינות אסיה, כ-36% ממדינות אירופה, בעיקר מחבר העמים וכ-4% בלבד מאמריקה. מדינות האזרחות העיקריות של מרבית היוצאים היו הפיליפינים (12%) ותאילנד (11%).בלמ"ס ציינו עוד, כי שיעור הגברים מתוך סך הנכנסים לישראלים בשנים 2017-2003 שנכנסו באשרת עבודה ואשר עדיין לא נרשמה להם יציאה מהארץ, עמד על 49%. שיעור הגברים מקרב הנכנסים מטורקיה, מסין, ומתאילנד היה גבוה במיוחד – 100%, 98% ו-96% בהתאמה ורובם מועסקים בענפי הבנייה והחקלאות. לעומת זאת, חלקם של הגברים הנכנסים מנפאל והפיליפינים היה נמוך באופן יחסי – 18% ו-15% בהתאמה ורובם מועסקים בסיעוד.עוד עולה מהנתונים, כי כ-69% מאוכלוסיית העובדים שנכנסו לישראל כתיירים הגיעו ממדינות חבר העמים. בלמ"ס מסרו עוד, כי בסוף 2017 היו בישראל כ-37 אלף מסתננים, רובם מאריתריאה (71%) והשאר מסודאן (31%). במהלך 2017 לא נכנס לישראל אף מסתנן וכ-3,300 מסתננים עזבו, במסגרת מסלול העזיבה מרצון.