המשרד להגנת הסביבה העביר ב-13 באוגוסט לחברת חיפה כימיקלים, דרישת תשלום לאחר הטלת עיצום כספי בסך 2,174,640 מיליון שקלים, והודיע לחברה שעליה לשלם אותו בתוך 30 יום. זאת, בתגובה להפרות חמורות שהתגלו בבדיקות פתע שערך בחודשים נובמבר-מרץ 2016 במפעל שפעל במפרץ חיפה.‏במסגרת הפיקוח שביצע מחוז חיפה של המשרד להגנת הסביבה על פליטות גזים לאוויר, נמצא כי חברת חיפה כימיקלים חרגה מתנאי היתר הפליטה שלה בארבע הפרות שונות, כאשר בכולן מדובר בחריגה בעשרות ובמאות אחוזים מהריכוז המותר. זאת, בשלוש ארובות שונות במתקנים לייצור חנקת אשלגן ובארובת דוד הקיטור.מהמשרד להגנת הסביבה נמסר: "לאור פליטת המזהמים החמורה למפרץ חיפה והישנות החריגות, החליט המשרד לעמוד על הטלת העיצום הכספי על חיפה כימיקלים. יחד עם זאת, הפסקת פעילותו של המפעל היוותה אחד הנימוקים להפחתת העיצום הכספי מהסכום המקורי על סך 3,624,400 שקל בהתאם לחוק אוויר נקי (תקנות הפחתה), כך שסכום הקנס הסופי עומד על סך 2,174,640 שקל".פרט להפרות החמורות בגינן הוטל העיצום הכספי, התגלו שבע חריגות נוספות בדיגומים שביצע מחוז חיפה במשרד במפעל ביוני 2016 ובמרץ 2017, זאת בנוסף לאי-עמידת חיפה כימיקלים בנוהל דיגום ארובה. עקב הפרות אלו נפתחה חקירה פלילית על-ידי המשטרה הירוקה במשרד להגנת הסביבה, הנמצאת עדיין בעיצומה. המשרד הודיע לחברת חיפה כימיקלים על כוונתו להטיל עיצום כספי עוד בסוף אוגוסט 2016, אך עקב השגות שהגיש המפעל התארך ההליך.ההפרות עליהן הוטל העיצום


במהלך בדיקת פתע שנערכה על ידי נציגי המשרד בנובמבר 2015, נמצא כי החברה חרגה בשיעור של כ-500% מערך הפליטה המרבי המותר למזהם פחמן חד חמצני (CO) מארובת דוד הקיטור. בעקבות החריגה, נשלח לחברה מכתב התראה.בדצמבר 2015, ערכו נציגי המשרד שתי בדיקות פתע נוספות במפעל, ומצאו בארובה אחת חריגה בשיעור של 54%-40% מהריכוז המרבי המותר לתחמוצות חנקן (NO2). באותו המועד, נמצא נמצאה חריגה בארובה אחרת בשיעור של 99%-43% מהריכוז המרבי המותר לתחמוצות חנקן. בחודש מרץ 2016 ערך המשרד בדיקת פתע נוספת ומצא חריגה בארובה, בשיעור של 34%-22% מהריכוז המרבי המותר לתחמוצות חנקן.יודגש כי בריכוזים גבוהים פחמן חד-חמצני עשוי להיות קטלני ולהוביל לחנק ולמוות, כאשר חשיפה לריכוזים נמוכים יותר גורמת לעלייה בשכיחות התקפי לב, הפרעות קוגניטיביות והפרעות בתפקוד. בנוסף, חשיפה לתחמוצות חנקן וחנקן דו-חמצני עלולה להפחית את תנגודות הגוף לנגיפים וחיידקים.מחיפה כימיקלים נמסר בתגובה כי "מדובר באירוע מלפני שלוש שנים והראשון בתולדותיו של המפעל הצפוני, שלצערנו, אינו פועל כבר למעלה משנה. יודגש כי הקבוצה מקפידה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר בתחום הגנת הסביבה בכל תחומי פעילותה, ומשקיעה בכך אמצעים ומשאבים רבים".