ארגון המורים הכריז היום (חמישי) על סכסוך עבודה ארצי במערכת החינוך העל יסודית בישראל בשל אי הפעלת רפורמת עוז לתמורה בבתי הספר בחינוך המיוחד, במפתנים ובבתי הספר הכנסייתיים. על פי דיני העבודה חובה על ארגון עובדים להכריז על סכסוך עבודה בטרם נקיטת צעדים ארגוניים או שביתה.

בארגון המורים אמרו כי "מזה שבע שנים שרפורמת עוז לתמורה מופעלת בחינוך המוכר שאינו רשמי וכל שלבי ההתקדמות של הרפורמה הסתיימו מזמן. למרות זאת, הרפורמה אינה מופעלת בבתי הספר בחינוך המיוחד, במפתנים ובבתי הספר הכנסייתיים בחינוך המוכר שאינו רשמי. כל פניותינו למנכ"לי משרד החינוך בעבר והמנכ"ל הנוכחי מר שמואל אבואב להפעלת הרפורמה בבתי הספר שבנדון לא נענו".

לדברי הארגון, "יש בכך לא רק הפרת הסכם הרפורמה, אלא גם פגיעה במורים ובתלמידים וזאת דווקא בחינוך המיוחד ובמפתנים, שם כל כך זקוקים לרפורמה זו. לא נוכל יותר להמתין לוועדות ולדיונים אין סופיים, כי איבדנו את האמון בכך שהבעיה תיפתר בדרכי נועם. לאור האמור לעיל, אנו נאלצים להכריז על סכסוך עבודה ולהפעילו בתום תקופת הצינון".