החינוך משתלם: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (שני) את נתוני ההוצאה הלאומית לחינוך בשנים 2017-2018. בין השאר פרסמה הלמ"ס כי ההוצאה הישראלית לחינוך הסתכמה ב-108 מיליארד שקל בשנת 2017 עליה של -4.7% מבשנה הקודמת. עוד נכתב בדוח כי בהוצאה הלאומית לחינוך לנפש חלה ב-2017 עלייה של 2.7%, בהמשך לעליות של 2.8% ו-1.5% בשנתיים שלפני כן.למרות חוק חינוך חובה חינם, על פי הדוח, משקי הבית בישראל מימנו 22.5% מההוצאה הלאומית לחינוך, נתון שנשאר דומה לשנת 2016, וכי בהוצאה הלאומית לחינוך לנפש חלה ב-2017 עלייה של 2.7%, בהמשך לעליות של 2.8% ו-1.5% בשנתיים שלפני כן.ההוצאה השוטפת לתלמיד עלתה גם היא, עם העלייה בדרג החינוך. בשנת 2015 עלות לימודיו של תלמיד בחינוך הגבוה היה כמעט פי-2 מעלות לימודיו של תלמיד בחינוך העל יסודי ופי-3 מהעלות של תלמיד בחינוך קדם יסודי. ההוצאה השוטפת למוסדות חינוך קדם יסודי, לבתי ספר יסודיים (כולל שיעורי השלמה) ועל יסודיים (כולל שיעורים פרטיים) הגיעה בשנת 2015 ל-69% מההוצאה הלאומית השוטפת לחינוך.