התנועה לאיכות השלטון הגישה היום (שני) עתירה לבג"ץ ובה דרישה להורות לשר האוצר משה כחלון להדיח את מקורבו דורון אוזן מתפקיד יו"ר הועדה המרחבית לתכנון ובניה "שרונים". על פי התנועה, "מדובר בשר בממשלת ישראל, נבחר ציבור, שמעל בחובותיו המנהליות כלפי כלל אזרחי ישראל ומינה מינוי פוליטי של עסקן מפלגה המקורב אליו לתפקיד בכיר – תוך ידיעה ברורה שעסקן פוליטי זה שיקר בעבר בתצהיר על מנת להתקבל לתפקיד, ואף נאלץ לעזוב את תפקידו בעבר בשל כך",נאמר בעתירה.


 


בתנועה טענו כחלון משתמש ב"ארגז הכלים", שאותו קיבל כדי להתמודד עם משבר הדיור, והפך אותו "לארגז של מינויים פוליטיים, כשמינה בכירים בקמפיין הבחירות שלו, בעלי זיקה פוליטית ישירה אליו ואל מפלגתו, לתפקידי מפתח", עוד הוסיפו כי מינויו של אוזן, שהתפטר מאותו התפקיד לפני כשנה, הוא ניצול של החלטת בג"ץ שלא להגיש נגדו כתב אישום רק משום שסיים את תפקידו.יו"ר התנועה לאיכות השלטון, אליעד שרגא. צילום: אבשלום ששונייו"ר התנועה לאיכות השלטון, אליעד שרגא. צילום: אבשלום ששוני"מינוי אוזן - אנטיתזה לחובת ההגנה על טוהר המידות"בעמותה ציינו עוד, כי במקביל התגלה דבר מינויו הלא חוקי של מקורב נוסף לשר כחלון, מושון גבאי, שמונה לתפקיד יו"ר הועדה מרחבית לתכנון ובנייה מעלה גליל. נגד מינוי זה הוגשה עתירה על ידי מתמודד נוסף במכרז והתברר כי גם במקרה זה הסתיר יו"ר הוועדה את קשריו הפוליטיים עם השר. ואמרו כי "ניתן לראות שמדובר ברעה חולה של ממש של מינויים של מקורביו הפוליטיים של השר כחלון לתפקידי מפתח במנהל התכנון – כשפעם אחר פעם מוסתרת זיקתם הפוליטית אליו".

 
התנועה הוסיפה כי "התנהלותו של השר כחלון שמינה מחדש את אוזן, זמן קצר לאחר סיום ההליך המשפטי בעניינו ומתוך מניע פוליטי הינה בלתי סבירה בעליל, עולה כדי חריגה מסמכות ופוגעת באמון הציבור שרואה כיצד שר ממנה את מקורביו תוך עבירה על החוק ותוך פגיעה בעיקרון השוויון. המינוי מהווה אנטיתזה לחובת הגנה על טוהר המידות, היושר והיושרה של השירות הציבורי, ומהווה זלזול בממשלה, בהלכותיו של בית המשפט ובציבור כולו. אף חמור מכך, מינוי זה מעביר לכלל הציבור מסר של לגיטימציה לנורמות של נפוטיזם ושל התעלמות מרשויות החוק. המסר המועבר לציבור הוא מסר בעייתי ביותר, ולפיו אין כל פסול במינוי של מועמד בעל זיקה פוליטית, לאחר שהמועמד הצהיר תצהיר שקר על מנת לזכות בתפקיד, ותוך זלזול מוחלט בהליך שיפוטי שנעצר אך ורק בשל התפטרותו של המועמד שכעת מונה מחדש. כל אלה מחייבים את ביטול מינויו של אוזן או לחלופין - פתיחה בחקירה פלילית נגדו בגין תצהיר השקר שהגיש בהליך מינויו לתפקיד מלכתחילה".