הפרקליטות החליטה היום (רביעי) לסגור את תיקיהם של ראש עיריית קרית שמונה, ניסים מלכה, וזה של ראש עיריית צפת, אילן שוחט, מחוסר אשמה. בהודעה רשמית מטעמה הוסבר כי הוחלט "לגנוז את תיקי החקירה שנפתחו בעניינם, חלקם בעילה של חוסר ראיות וחלקם בעילה של חוסר אשמה".


 


כזכור, שוחט נחקר בגין מספר פרשות. במסגרת זו, עלה חשד נגדו שבעת בניית בית מגוריו, הוא קיבל הנחות מבעלי מקצוע וספקים שונים, אשר ניתנו לו לבקשת קבלן פלוני, בתמורה לטובות הנאה שקיבל אותו קבלן מהעירייה. לאחר בחינת מכלול הראיות, הסבירו בפרקליטות, נמצא כי אין ראיות ברמה הנדרשת בפלילים, על מנת להוכיח כי שוחט היה מודע לכך שההנחות שקיבל ניתנו בשל התערבותו הקבלן האמור. כמו כן, לא נמצאו ראיות מספיקות לכך שראש העיר נתן תמורה לקבלן בגין הנחות אלה. בנסיבות אלה, כאמור, הוחלט לגנוז את התיק לגביו מעילה של העדר ראיות מספיקות.


 


מלבד זאת, עלה חשד למתן שוחד בחירות שקיבל שוחט, בכך שמינה אדם לתפקיד בעירייה, בתמורה לתמיכה פוליטית מצד משפחתו של אותו אדם. גם בפרשה זו לא נמצאו ראיות מספיקות ברמה הנדרשת בפלילים, על מנת להוכיח כי שוחט הבטיח את המינוי הנטען, או כי פעל לקידומו. כמו כן, לא נמצאו ראיות מספיקות על מנת להוכיח שהליך המינוי של אותו אדם לא היה ענייני. 


 


חשד נוסף כלל שיבוש הליכי משפט וטיוח תלונת צעירה ממשפחה נזקקת נגד קרוב של שוחט, זאת בתמורה לעזרה כלכלית. מחומר הראיות שנאסף עולה כי ראש העיר סייע למשפחת הצעירה הן לפני הגשת התלונה והן לאחריה. בנסיבות אלה לא ניתן יהיה להוכיח את הקשר הנדרש בין הסיוע הכלכלי לטיוח התלונה, ולפיכך הוחלט לגנוז פרשה זו מן העילה של העדר ראיות מספיקות.


 


החשד הרביעי עסק במרמה והפרת אמונים בגין מתן טובות הנאה ורכישת טובין מכספי העירייה, זאת בעבור מקורבת לאילן שוחט. בחינה יסודית של חומר הראיות שנאסף בעניין זה מלמדת כי לא נמצאו ראיות המלמדות על רכישת טובין למקורבת, אמרו בפרקליטות, וכי האישה הייתה זכאית לטובות ההנאה שקיבלה, בהתאם לקריטריונים אובייקטיביים שנקבעו. החשד נגד מלכה: קבלת תרומות מאנשי עסקים בתמורה לקידום ענייניהםמלכה, לעומת זאת, נחקר אף הוא בגין מספר פרשות, כאשר בשלוש מהן עלה חשד לכך שהוא קיבל תרומות בבחירות 2013 משלושה אנשי עסקים בעיר בתמורה לקידום ענייניהם בעירייה. חומר הראיות שנאסף בעניין זה, מלמד כי שניים מאנשי העסקים הללו תרמו למטה הבחירות של ניסים מלכה בבחירות 2013, אך מדובר בתרומות שניתנו על פי חוק.לגבי איש העסקים השלישי, לא נמצאו ראיות המלמדות כי תרם למערכת הבחירות של ראש עיריית קרית שמונה. כמו כן, לא נמצאו ראיות כי הוא פעל לקידום ענייניהם של אנשי העסקים הללו בעיר, או שהיה בכוונתו לעשות כן. בנסיבות אלה, אמרו בפרקליטות, הוחלט לגנוז פרשיות אלה מהעדר אשמה פלילית.מלבד זאת, נחקר חשד לשיבוש הליכי חקירה. אף לכך לא נמצאה ראיה נגד ראש העיר ולפיכך הוחלט לגנוז חשד זה, וזאת מן העילה של העדר אשמה פלילית.


 


חשד נוסף שנחקר נגע להבטחה שלכאורה ניתנה על ידי ניסים מלכה לחבר מועצת העיר, לפיה ימנה אותו למשרה ציבורית, בתמורה לתמיכתו בישיבת מועצה במינוי שראש העיר היה מעוניין בו. בחינה יסודית של חומר הראיות שנאסף בעניין זה, מלמדת כי אין ראיות המצביעות כי ראש העיר הבטיח הבטחה כלשהיא בעניין זה. בנסיבות אלה הוחלט לגנוז פרשה זו מהעדר אשמה פלילית.


 


בנוסף, נחקר חשד לעבירה של הלבנת הון, בשל חשד שראש העיר עשה שימוש בחשבון בנק של קרוב משפחה תושב חוץ. ממצאי החקירה בעניין זה מלמדים שההעברות הכספיות שנעשו בחשבון קשורות להשקעות של בעל החשבון בישראל, ולפיכך הוחלט לגנוז פרשה זו מהעדר אשמה פלילית.


 


 במשטרה חקרו גם חשד למימון בחירות אסור בבחירות 2013. בחינה מעמיקה של חומר הראיות שנאסף בעניין זה בפרקליטות הובילה למסקנה, כי אין די ראיות ברמה הנדרשת בפלילים על מנת לבסס כתב אישום, ולפיכך הוחלט על גניזת פרשה זו מהעדר ראיות מספיקות.עורכי הדין רותי ליטבק ומוטי לזר, המייצגים את אילן שוחט, הגיבו לסגירת התיק על ידי הפרקליטות ואמרו: "אנחנו שמחים על ההחלטה לגנוז את תיק החקירה בעניין אילן שוחט. כמי שמלווים את התיק מתחילת החקירה טענו שבחינה משפטית שקולה ונקיה מלחצים תוביל לגניזת התיק . אנחנו בטוחים שאילן ימשיך בדרכו לפעול לטובת העיר צפת כפי שעשה עד היום".