78% מקרב אלה שנאלצו לאשפז בן משפחה לטיפול רפואי טוענים שהטיפול בא על חשבון העבודה והמשפחה, כך עולה מסקר חדש. את הסקר הזמינה חברת הומדיקל, המספקת שירותי אשפוז ושיקום בבית. החברה ביקשה לבדוק באמצעות מכון המחקר רושינק כיצד המעגל הקרוב מגיב לאשפוז של קרוב משפחה.

40% מהנשאלים בסקר דיווחו על קרוב משפחה מדרגה ראשונה שאושפז לאחרונה בבית חולים, 51% השיבו כי תקופת האשפוז נמשכה שישה־עשרה ימים, ו־34% לא שללו את הקביעה שטיפול בקרוב משפחה מוביל למתחים בחיי הזוגיות של קרוביו.
 

55% מהמשיבים נאלצו להחסיר שעות או ימי עבודה בשל הטיפול בקרוב המשפחה, ו־59% דיווחו כי לקחו בשנה האחרונה יום עד חמישה ימי חופש על חשבונם כדי לטפל בקרוב המשפחה. 50% מהנשאלים הודו כי לא ישללו להזמין שירותי רפואה עד הבית בפעם הבאה שקרוב משפחתם יזדקק לשירות רפואי.