מפלגת אגודת ישראל הודיעה לבג"ץ כי תסיר מתקנון המפלגה את הסעיף הקובע כי רק גברים רשאים להיות חברים במפלגה. עם זאת, המפלגה הבהירה לבג"ץ כי עמדת מועצת גדולי התורה לא השתנתה, ורבני המפלגה סבורים כי אין ראוי שנשים יהיו חברות במפלגה. לאור העובדה כי כל מי שמבקש להצטרף למפלגה מחוייב למלא אחר מועצת גדולי התורה, מבהירה אגודת ישראל כי "שינוי התקנון לא יביא לכל שינוי במצב העובדתי בכל הנוגע לקבלה למפלגה"."בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 31.7.18, המשיבה 2 מתכבדת להודיע כי היא מסכימה למחיקת המילה "איש" בסעיף 6 (א) לתקנונה, ככל שבכך יבוא ההליך לסיומו", נכתב בתשובת המפלגה לבג"ץ, "המשיבה 2 מוצאת לנכון להעיר כי מאחר ועמדת מועצת גדולי התורה לא השתנתה וכל מועמד לחברות במפלגה נדרש להתחייב כי ימלא אחר החלטות מועצת גדולי התורה, שינוי התקנון לא יביא לכל שינוי במצב העובדתי בכל הנוגע לקבלה למפלגה". 

החלטת בג"ץ ניתנה לפני כחודש בתשובה לעתירה שהגישה עו"ד תמר בן פורת לפני 3.5 שנים, נגד מפלגת "אגודת ישראל" בדרישה לשנות את הסעיף בתקנון המונע מנשים להשתלב ברשימה לכנסת. סעיף 6 לתקנון קובע כי "חבר מפלגה יכול שיהיה: כל איש יהודי מבן 18 שנה ומעלה, שומר תורה ומצוות, הנמנה על החרדים לדבר ה' ומזדהה עם אגודת ישראל ומטרותיה… מכפיף עצמו לדעת מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל ומקבל מרותה, אשר מוכן לקבל על עצמו תקנונה…". השופטים קבעו כי המפלגה צריכה לשנות ותו עד ה-2 בספטמבר, אך נכון לאתמול לא ניתנה תשובה מצד אגודת ישראל.

עו"ד נטע לוי מעמותת "איתך מעכי - משפטניות למען צדק חברתי", שעתרה יחד עם פרופסור נטע זיו ועשרה ארגוני נשים נגד אגודת ישראל מסרה כי "מחיקת המילה 'איש' מסעיף 6(א) איננה פותרת את הבעיה, שכן ברגע שהמפלגה מודיעה שהיא מתקנת את הסעיף אבל מצהירה שאין בכוונתה לשנות את הפרקטיקה - זו הולכת שולל של הציבור ושל השופטים. הדרישה שלנו לשינוי הסעיף בתקנון היא מהותית ונועדה לאפשר לנשים החרדיות להתמודד ולהיבחר בתוך מוסדות המפלגה. התיקון שמציעה אגודת ישראל לא נותן מענה אמיתי לאפליית הנשים החרדיות ולהדרתן מהזירה המפלגתית והפוליטית, ולכן אנו מתכוונות לבקש מבית המשפט פסק דין חד משמעי שיכריע בסוגיה".