כמעט שנתיים חלפו מאז פורסמו מסקנות הוועדה לתשלומי שכר עובדי הוראה - ועדה שהוקמה עם פתיחת שנת הלימודים ב־2016 בעקבות מחאת עובדי ההוראה שטענו שלרבים מהם היו בעיות בשכר. מבדיקת “מעריב־השבוע” עולה כי עם תחילת שנת הלימודים החדשה בשבוע שעבר, הבעיות בנושא זה עדיין רבות.אחת המסקנות העיקריות של הוועדה נגעה לשקיפות של נתוני השכר ותנאי ההעסקה. זאת, לאחר שעובדי הוראה רבים טענו כי אין להם האמצעים הנדרשים לשם בדיקת שכרם, להבנת תלוש השכר ולמעקב אחר מימוש זכויותיהם. משיחות עם מורים ותיקים וחדשים עולה כי מדי חודש הם שוב אינם יודעים כמה יקבלו. לדבריהם, אף שבעקבות מסקנות הוועדה שונה עיצוב התלוש ונעשה ניסיון לפשט אותו, עדיין רבים אינם מבינים את הסעיפים השונים שבו.“שכירים יכולים לחשב את המשכורת שלהם, אבל מורה לא”, אומר ר’. “אני, כמורה חדש, לא מוצא את הידיים והרגליים בתלוש. שאלתי מורים ותיקים, וגם הם אמרו שאף אחד לא מבין איך זה עובד”.אחד הסעיפים נוגע לשיפור השירות בהקשר של תהליכים משפיעי שכר. “לוקח למשרד החינוך המון זמן עד שהוא מעדכן את הדברים במערכת ולא משנה אם מביאים את הטפסים בזמן. יש כאוס מוחלט”, אומרת המורה מ’. בנושא גמול השתלמות, יש מורים הטוענים כי גם חצי שנה מסיום מועד ההשתלמות הם עדיין אינם רואים את התוספת בשכר.אייל נמר, יו”ר ארגון עובדי ההוראה היציגים, עבר, לדבריו, השתלמות בפברואר וטרם קיבל את תוספת השכר המגיעה לו עבורה. “המצב שבו עובד הוראה מוטרד בכל חודש מחדש לגבי גובה השכר שלו וצריך לרדוף אחרי חשבי שכר של משרד החינוך במשך חודשים רבים, זו לא טעות - אלא מדיניות. משרד החינוך שם לו למטרה שלא לשלם שכר מלא בזמן לעובדי ההוראה - לא בתחילת השנה, לא באמצע ולא בסופה”, טוען נמר.משרד החינוך
מסר כי הוא מייחס חשיבות רבה ליישום מסקנות הוועדה לתשלומי שכר עובדי ההוראה וכי נקט שורת פעולות לשיפור השירות ולייעול תחשיבי השכר. "המשרד מודע לצורך בשיפור מתמיד של ההיערכות בנושא תשלומי השכר וביצירת תהליכים חדשים שיהיה בהם כדי לשפר ולייעל את השירות לטובת עובדי ההוראה, אשר מהווים את עמוד השדרה של מערכת החינוך”, סיכם המשרד.