האם בריאות הציבור חשופה כיום לפחות זיהום אוויר ומים מהתעשייה המזהמת בישראל מאשר היתה לפני שנתיים? תלוי את מי שואלים. המשרד להגנת הסביבה מפרסם (שלישי) זו השנה השישית את דוח המפל"ס (מרשם פליטות הזיהום לסביבה) כחלק מהגברת שקיפות המידע הסביבתי בישראל. בהחלטה תמוהה מפרסם המשרד רק את סיכום המגמות בפליטת המזהמים לאוויר, למקורות המים והים ולקרקע במנותק מדירוג המפעלים המזהמים שיפורסם רק בימים הקרובים כך שקשה עדיין לשפוט אם המגמות עליהן מצביע הדוח אמינות בהקשר של המפעלים המזהמים ביותר בישראל ומי הם, אבל אם לשפוט על פי הדוח הקיים במשרד להגנת הסביבה מרוצים ומציגים תמונה כללית חיובית הפליטות ב-2017 בהשוואה ל-2016.

בתחום זיהום האוויר דוח המפל"ס מדבר על הפחתות בשיעורים של עד 62% בפליטת חומרים מזהמים לאוויר בין 2012 ל-2017, כתוצאה מדרישות המשרד להגנת הסביבה בהיתרי הפליטה של המפעלים, וכן כתוצאה מהגברת השימוש בגז טבעי וצמצום השימוש בפחם לייצור חשמל. במפרץ חיפה לבדו נרשמה הפחתה של פליטת המזהמים לאוויר מהתעשייה ב-29% ב-2017 לעומת השנה הקודמת, אבל אחת הסיבות שמצוינות בדוח היא השבתת מפעל חיפה כימיקלים שכזכור היא פועל יותר של החלטת הנהלת החברה בשל סגירת מכל האמוניה בעיר. להשבתת המפעל היתה השפעה חיובית גם על תמונת הזרמת השפכים לנחלים שיצרה תמונה מלאכותית של הפחתת 46% בהזרמה הכוללת לנחלים לעומת 2016 – משמע שלסגירת מפעלים מזהמים יש השפעה מכרעת על הסביבה ובריאות הציבור ודווקא בדוגמה הזאת, שאינה פועל יוצא של רגולציה או מדיניות סביבתית, נתלים מחברי הדוח. הדוח מציג עוד עלייה של 6% באחוז מיחזור פסולת עירונית מעורבת בשנתיים האחרונות ועלייה של 2% בלבד בכמות הפסולת הנשלחת להטמנה במזבלות בשלוש השנים האחרונות.

עם זאת, מודים במשרד להגנת הסביבה כי פליטת חומרים החשודים או מוכרים כמסרטנים המדווחים למפל"ס עלתה ב-1% בשנת 2017, רק במפעל בתי הזיקוק בחיפה (בז"ן) חלה עלייה של 18% בפליטות חומרים החשודים או מוכרים כמסרטנים. "אף שמדינת ישראל עשתה כברת דרך לצמצום הזיהום, הפליטות של תחמוצות חנקן ותחמוצות גופרית לנפש בישראל עדיין גבוהות מהפליטות ברוב מדינות האיחוד האירופי. המקור המרכזי לפליטות מזהמים אלו לאוויר נותר תחנות הכוח הפחמיות בחדרה ובאשקלון, שעדיין מרבית מיחידות הייצור בהן פועלות ללא מתקנים מתקדמים להפחתת מזהמים" אומרים במשרד להגנת הסביבה.

על זיהום האוויר מאסדת הגז "תמר" שמול חופי אשקלון, נכון להיום מקור האנרגיה העיקרי של משק החשמל בישראל, אומרים מחברי הדוח: "האסדה מרוחקת 22 ק"מ מחופי ישראל והשפעתה על הציבור ביבשה היא זניחה. התקנת אמצעי הפחתת הזיהום שדרש המשרד מ"נובל אנרג'י" תושלם ברבעון הראשון של 2019 ותוביל להפחתת הפליטה מאסדת תמר ב-98%". בהמשך למאבק הציבורי נגד מיקום אסדת "לוייתן" מול חוף הכרמל בקרבת החוף, מדגישים במשרד להגנת הסביבה: "באסדת "לוויתן" לא צפויות פליטות אלו, מאחר ותהליך הטיפול בגז הטבעי יהיה במערכת סגורה".

השר להגנת הסביבה, זאב אלקין, אמר כי "מנתוני המפל"ס ניתן לראות בבירור כי הפסקנו כמעט לחלוטין את הזרמת המזהמים לים, הגדלנו משמעותית את שיעור מיחזור הפסולת, ושיפרנו את איכות האוויר על-ידי הקטנת זיהום אוויר ממקורות שונים. נמשיך לקדם את הפחתת הזיהום על-ידי מהפכת הרכב הנקי, יישום תכנית הפעולה למניעת שריפות בשטחים פתוחים, ויישום אסטרטגיית הפסולת. הבנת נתוני המפל"ס מאפשרת למשרד לקבוע מדיניות ולעדכנה על בסיס המידע הנאסף והמנותח".


בארגוני הסביבה זועמים: "הדוח - מצג שווא"

בארגוני הסביבה מותחים ביקורת חריפה על הדוח ומאשימים את המשרד להגנת הסביבה ביצירת מצג שווא לציבור. ממרכז מחקר סביבתי חיפה נמסר למעריב: "הדוח מלא סתירות פנימיות ומעיד על התנהלות בעייתית של הרגולטור בישראל. תמוה איך בעוד שנמדדות עשרות חריגות בחומרים מסרטנים (בנזן) בתחנות בחיפה עם מגמת עלייה משמעותית בריכוזי בנזן במרחב המפרץ - הכותרת של הגנ"ס מתארת הפחתת 29% בחומרים אלה. אנו עומדים משתהים איך המשרד להגנת הסביבה מקדם מצד אחד הקלות והגברת זיהום בהיתרי פליטה למפעלים מזהמים ומצד שני מעיד על הידוק הרגולציה. ניתן לראות מתוך המסמך איך הגנת הסביבה עוצמים עיניים ומאפשרים למפעלים לחרוג מחוק אויר נקי ולא לעבוד בטכנולוגיה המיטבית - על כך מעידים עליות של עשרות אחוזים של פליטות בתקלות המדווחות והנובעות מכך שהמפעלים לא עובדים בטכנולוגיה כזאת בחסות הרגולטור" והם מוסיפים: "יש במסמך ניסיון אומלל להכשיר את אסדת לוויתן במרחק של 9 ק"מ מהחוף והכנסת תוצריה לזיקוק בחיפה תוך התעלמות במחי יד ממחקרים של מומחים שקבעו כי אסדת טיפול בקרבת החוף תעלה את זיהום האוויר בחומרים מסרטנים בקו החוף".

בעמותת "צלול" אומרים למעריב: "אנחנו מצרים על כך שהמשרד להגנת הסביבה בוחר לחגוג הישגים תוך התעלמות מהתמונה הגדולה. הים והנחלים היו ונותרו קורבנות לזיהום ישיר של מפעלים, ביוב ומי נגר מזוהמים. לצערנו, המשרד סופר רק הזרמות לים בהיתר ומתעלם ממאות מקרי גלישת מזהמים למקורות המים והנחלים, המובילים באופן ישיר לעלייה בזיהום המים בכימיקלים ומתכות רעילות" ומוסיפים: "אנו רואים בחומרה את ההתעלמות וההפרדה של זיהום אסדת תמר מסך הדו"ח, בהינתן ש"תמר" מזהמת יותר מסך כל המפעלים במפרץ חיפה יחדיו ופגיעתה חמורה בסביבה, גם אם רחוקה מהחוף. מאכזב שהמשרד להגנת הסביבה חוטא לתפקידו ומאמץ את הרטוריקה השקרית של משרד האנרגיה וחברות הגז, על פיה אסדת הגז לוויתן תהיה סגורה ו"ירוקה", למרות שאין דוגמה לאסדה מעין זאת בעולם, ומבלי שנכתב תקן לאסדות הקרובות לחוף. צלול קוראת לשר זאב אלקין לשים את שמירת הסביבה ובריאות אזרחי ישראל בראש סדר העדיפויות ולדרוש מהממשלה קידום תכנון אחראי בתחומי התעשייה, תחבורה, בינוי ואנרגיה. בים וביבשה".

מור גלבוע, מנכ"ל "מגמה ירוקה" אומר: "הנתונים העולים מהדוח חושפים מציאות מטרידה בה המפעלים המזהמים הם אלו שמודדים את רמות הזיהום שלהם וכשם שלא נבקש מגנב לדווח על הסכום ששדד מהבנק כך לא הגיוני לאפשר את המשך המציאות הזאת. מדובר במפעלים אשר נגד חלק מנהליהם עומדים בימים אלו כתבי אישום חמורים על התנהלות פושעת ושלנית ואשר הוכח, לא פעם, כי הם לא בוחלים באמצעים על מנת להגדיל את שורת הרווח שלהם". הוא מוסיף: "הנתון המתייחס להפחתת הזיהום בשל 'ההשבתות במפעלי חיפה כימיקלים' מהווה הצגה חלקית ומגוחכת של המציאות. זוהי אינה הפחתה, זוהי רשלנות וזריית חול בעיני הציבור. מעבר לכך אנו עדים לעלייה בכמות התקלות בבתי הזיקוק בחיפה, וכמובן לכמות הפליטות הבלתי נתפסת שנגרמה באסון נחל אשלים. על כל אלו איש עוד לא נתן את הדין. יש לפרסם במיידי את ממצאי דוח מקינזי שבחן את סוגיית סגירת בתי הזיקוק בחיפה ואת המלצת משרד ראש הממשלה בנושא. מפעלים מזהמים הם לא מעל החוק ובריאות תושבי מפרץ חיפה חייבת להיות נר לרגליהם של השר אלקין ורה"מ נתניהו".

מארגון "גרינפיס" נמסר למעריב: "המשרד להגנת הסביבה אמנם עושה מאמצים על מנת להפחית את הזיהום, אבל מאמצים אלו לא שוקלים הרבה בכף המאזניים במדינה שמצטופפת ובוחרת בתעשייה הפטרוכימית כהשקעה אסטרטגית. הדו"ח חושף תמונת מצב עגומה במיוחד בישראל: בתי הזיקוק בחיפה מצפצפים על הציבור ועל הרגולטור ומשחררים חומרים מסרטנים לאוויר על מנת לזקק דלק ולייצא חלק ניכר ממנו מחוץ לארץ, מפעלים מזהמים נוהרים אל הנגב, אזור שהם מקבלים בו "חסינות" סביבתית והתעשייה הפטרוכימית כובשת את הים – כאשר מעבר לפיתוח של מאגרי הגז תמר, לוויתן וכריש-תנין, משרד האנרגיה גם חותר להעניק עוד רישיונות חיפוש והפקה על חשבון המעבר לאנרגיה מתחדשת ונקייה. תמוהה גם ההחלטה לא לכלול את הדליפות מאסדת תמר. בכל מקרה ובכל מרחק מהחוף, אסור שאסדת גז תזהם. נטל ההוכחה לגבי הזיהום לא חל על הציבור אלא על הרגולטור שצריך לנמק באופן יסודי כיצד יימנע את הזיהום והסיכונים מהאסדות".

תגובת התאחדות התעשיינים: "התאחדות התעשיינים מברכת על נתוני המפל"ס, אשר מוכיחים את מידת המחויבות ארוכת השנים של התעשייה להפחתת פליטות לסביבה, תוך השקעת למעלה ממיליארד שקל בכל שנה. נתונים אלו מתווספים לנתוני איכות האוויר שנמדדו ביום כיפור האחרון, אשר הראו פעם נוספת כי התעשייה כבר אינה מהווה מקור פליטה עיקרי אלא התחבורה הכבדה.

על כן נדרשת העמקת מדיניות ממשלתית להפחתת הפליטות בעיקר מהתחבורה, בנוסף לגורמי פליטה אחרים. לצד זאת ההתאחדות קוראת לממשלה לפעול ביתר נמרצות לקידום הבאת תשתיות הגז הטבעי  למרכזי אזורי תעשייה, ובכך לסייע להפחתות נוספות בפליטות לאוויר".