תלמידות אולפנה במרכז הארץ ייצאו בקרוב למסע לפולין. מי שככל הנראה תישאר מחוץ למטוס היא ר’, שנדרשת לשלם מאות שקלים נוספים משום שיש לה לקות שמיעה. 
“ביקשתי לוודא שביטוח הנסיעות של המסע מכסה מכשירי שמיעה, והופתעתי שבית הספר לא דואג לכך, זה נראה לי לא הגיוני”, אומר אביה של ר’. “בארץ אנחנו מבטחים את זה במסגרת ביטוח הדירה, אבל זה לא כולל נסיעות לחו”ל. ואז התגלה לי שבמסגרת המכרז של משרד החינוך מחריגים במפורש את נושא מכשירי השמיעה אף שלא מדובר בעלות גבוהה. אני מניח שאילו היו דורשים את זה במכרז העלות של זה הייתה נמוכה, אבל העלות של כל הורה לבטח את זה היא גבוהה”.
מי ששמע על כך והחליט לפנות לשר החינוך נפתלי בנט הוא ח"כ אילן גילאון (מרצ), ראש השדולה למען אנשים עם מוגבלויות והשדולה לשוויון בבריאות. “החרגת מכשירי השמיעה מטילה עול כספי על הוריהם של ילדים הנזקקים למכשיר, ואף עלולה להוביל למקרים שבהם ילדים ייאלצו לוותר על הטיול בשל חוסר היכולת שלהם ושל משפחתם לעמוד בעלויות”, כתב גילאון.

“אינני יודע כמה תלמידים נאלצים לוותר על השתתפותם במסע לפולין בשל עלות הביטוח, או כמה אינם מודעים לכך שעזרי הנגישות שלהם אינם מבוטחים בפוליסה. האפליה המדוברת אינה תואמת את הצהרות המשרד בדבר החשיבות והעשייה למען תלמידים עם מוגבלויות ושילובם המלא במערכת, ואני מבקש את טיפולך האישי בנושא בהקדם”.
ממשרד החינוך נמסר: "המשרד מייחס חשיבות רבה להשתתפותם של תלמידים עם צרכים מיוחדים במסע לפולין, ועל כן פועל רבות כדי להנגיש את המסעות לאוכלוסיית תלמידים זו. במקרה של תלמידים עם לקויות שמיעה, מתקצב המשרד ליווי של מתרגמי שפת הסימנים. כמו כן, מסייע המשרד לתלמידים אלה בין היתר באמצעות קרן מלגות. בשנה החולפת מימן המשרד מלגות ל־7,100 תלמידים (כחמישית מכלל התלמידים שהשתתפו במסע) ב־18 מיליון שקל. 
"חברת הביטוח מבטחת את התלמיד ואת המטען האישי שהוא נושא עמו. את ביטוח המכשירים הרפואיים ניתן לבצע באמצעות פוליסת הביטוח 'כל הסיכונים' הקשורה בביטוח של תכולת דירה. באמצעות פוליסה זו ניתן להרחיב את הביטוח למכשירים רפואיים בעת היציאה לחו"ל".