יממה לאחר שחוק הפיקוח עבר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית, הדרך להסדרה של מערך הפיקוח והרישוי הממשלתי על מעונות היום עוד ארוכה. החוק הועבר לאחר הליך חקיקה ארוך שראשיתו בתחילת העשור והוא אומץ כמדיניות רשמית בהחלטת הממשלה 4088 מינואר 2012. כבר בספטמבר הבא עם פתיחת שנת הלימודים, החוק יכנס לתוקפו ויחול על כלל מעונות היום ברחבי הארץ ותקציבו יעמוד על 280 מיליון שקלים בפריסה לחמש שנים.

בעלי המעונות יחויבו להוציא רישיון הפעלה אשר יינתן מהממונה על המעונות במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים. כמו כן, על מנת להבטיח את שלומם והתפתחותם של הפעוטות, בעלי המעונות יחויבו להעסיק אנשי צוות ללא עבר פלילי, להדריך ולהכשירם בתחומי מתן עזרה ראשונה ולקבל הדרכה וייעוץ מקצועיים ליצירת סביבה חינוכית-טיפולית.

במרכז להעצמת האזרח, העוקב אחר יישום מדיניות הממשלה בתחום מעונות היום ואחר יישומה של החלטת הממשלה, מציינים כי על פי החלטת הממשלה 4088, החוק היה צריך לכלול את הסטנדרטים הפדגוגיים, הפיזיים והבטיחותיים, בהתאם לתקינת כוח אדם, לרבות יחס מטפלת-ילדים והנחיות למתן סמל מעון והפעלתו בפיקוח.

לאחר אישור החוק עדיין יש מספר צעדים שצריכים לבצע על מנת להביא ליישומו באופן מלא, בהם קביעת תקנות שיפרטו את הסטנדרטים והתנאים להפעלת מעונות היום ותגבור הכשרות למטפלות - במרכז להעצמת האזרח מסבירים כי החלטת מהממשלה מ-2012 קבעה כי יש  לתגבר את מערך ההכשרה וההדרכה של המטפלות במעונות, בהתאם לתוכנית מפורטת שתגובש בהסכמת שר האוצר ובהתאם למתווה יישום חוק הפיקוח. ההחלטה קבעה לתקצב את הנושא באופן תוספתי בכ-355 מיליון שקלים לשנים 2012-2016, אך בשל אי חקיקת החוק עד היום הנושא הזה לא יושם וכעת יצטרכו לשקול האם ישנו את אופן ההכשרה ואיך יתייחסו להכשרות הנוכחיות.

"לממש בהקדם האפשרי"

בנוסף חסרים מבנים למעונות - בשנתיים האחרונות משרד העבודה והרווחה הביא להאצת הבינוי ונוספו למעלה מ-300 מעונות חדשים עבור 22,500 פעוטות שהצטרפו למערך המפוקח והמסובסד של המדינה, אך עדיין חסרים מבנים. החלטת הממשלה מ-2012 קבעה כי יש לבנות בתוך חמש שנים מעונות יום לכ-30 אלף ילדים, כ-400 מעונות לפי חישוב של 75 ילדים במעון.

עינת פישר לאלו, מנכ"לית המרכז להעצמת האזרח, התייחסה לכך ואמרה כי "אישור החוק לפיקוח על מעונות היום לפעוטות הינו צעד מבורך וחשוב מאין כמותו ותוצר של עבודה מאומצת בכנסת, בממשלה ובחברה האזרחית. עם זאת, הדרך לשינוי המציאות בפועל עדיין ארוכה ונדרשים עוד צעדים משמעותיים - החל מאישור התקנות וקביעת הסטנדרטים לפיקוח ועד להשקעה בהכשרות, התאמת מעונות פרטיים והגדלת היצע המעונות ברחבי הארץ. מדיניות הממשלה לטיפול בסוגיית מעונות היום נקבעה כבר לפני קרוב לשבע שנים, ויש לעשות הכל כדי להמשיך ולממשה במלואה בהקדם האפשרי".