"אנו, מנפגעי פיגוע השנאה במצעד הגאווה בשנת 2015, פונים אליכם בבקשה להשמיע את קולנו וטענותינו בטרם תתקבלנה החלטות בדבר מינויו של מר אדרי למפכ"ל המשטרה במסגרת הוועדה", כך פנו חמשת פצועי הדקירה במצעד הגאווה בשנת 2015 לוועדה למינוי בכירים - ועדת גולדברג, במטרה לסכל את מינויו של ניצב משה אדרי לתפקיד המפכ"ל.

החמישה כתבו כי טענותיהם נגד אדרי, "אינן נובעות מאינטרס אישי שלנו, אלא מונעות מאינטרס של כלל הציבור בישראל, של משטרת ישראל ושל המדינה כולה", וזאת בעקבות אחריותו במחדל שהוביל לאירוע הקשה, בו נרצחה הנערה שירה בנקי ז"ל מדיד הדוקר ישי שליסל. במכתב ציטטו הנפגעים חלקים מוועדת החקירה לאירוע, וציינו את אחריותו של אדרי לתפקוד הכושל של המשטרה ואי מניעת הדקירה.

"אחריותו האישית והישירה של ניצב אדרי למחדל המשטרתי עולה פעם אחר פעם מתוך תוצרי ועדת הבדיקה שמונתה לאחר האירוע על ידי מ"מ המפכ"ל. אדרי בהחלטה תמוהה קבע כי הפיקוד על המצעד יהיה בידי מפקדי המרחבים הכפופים אליו, וזאת בניגוד לשנים קודמות בהן המצעד בירושלים, אשר ידוע לכל בתור אירוע בעל פוטנציאל חיכוך גבוה, נוהל תחת פיקודו של מפקד המחוז. לפי תוצרי ועדת הבדיקה אדרי לא שעה להתנגדותם של מפקדי המרחבים, והסיר את אחריותו כמפקד האירוע, תוך זלזול באופי האירוע ובגודלו, כפי שמסרו מספר קצינים בעדותם לוועדה", הם כתבו.

ישי שליסל בבית המשפט, צילום: מרק ישראל סלםישי שליסל בבית המשפט, צילום: מרק ישראל סלם

עוד הם הוסיפו כי "כפי שעולה מחומרי הוועדה, היחידות והשוטרים שאמורים לטפל באיומים חריגים כמו שליסל אינם נמצאים בפיקודם של מפקדי המרחבים, אלא בפיקודו של מפקד המחוז. על אף שהעביר את הפיקוד על האירוע למפקדי המרחבים, אדרי לא הנחה את היחידות הרלוונטיות לעבוד מול מפקדי המרחבים, וכך לא היה כל מעקב או טיפול באיומים חריגים דוגמת שליסל. זאת, על אף ששמו של שליסל הועלה במפורש בפני אדרי, תוך ציון שזה השתחרר מהכלא מספר שבועות בלבד קודם לכן, אחרי שריצה את עונשו על דקירת משתתפים באותו המצעד בדיוק 10 שנים קודם לכן. במסגרת ועדת הבדיקה נשאל אדרי האם הייתה התייחסות כלשהי ללקחי הדקירה באותו מצעד ב-2005, ועל כך השיב אדרי 'לא הלכו לי 10 שנים אחורה'".

ערן גלובוס, יו"ר הבית הפתוח בירושלים, הצטרף לפנייה ואמר: "אנו עומדים לצד הפצועים ומפצירים בוועדת גולדברג לדון כראוי במחדל חמור שחמורים שהתרחש באחריות ניצב בדימ' אדרי. אמון הציבור שמי שמופקד על ביטחוננו עושה זאת ברצינות הראויה תלוי בכך. מינויו של אדרי ללא דיון בפשע השנאה במצעד הגאווה והסובלנות בירושלים יפגע אנושות באמון הרעוע ממילא במערכת"