הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (ראשון) את נתוני הלשכה שהתקבלו על סמך סקר הכנסות והוצאות משקי הבית בערים הגדולות לשנת 2017. על פי הממצאים, ראשון לציון היא העיר שבה ההכנסה הממוצעת נטו לחודש היא הגבוהה ביותר מבין 15 הערים הגדולות בארץ והיא עומדת על 18,697 שקלים בחודש. 

בלמ"ס ציינו, כי ההכנסה ברוטו הממוצעת למשק בית בישראל עמדה על 20,027 שקלים בחודש, ההכנסה נטו – 16,518 שקלים בחודש וההוצאה הממוצעת הסתכמה ב-13,114 שקלים בחודש.

בכל 15 הערים הגדולות בישראל, ההכנסה היתה גבוהה מההוצאה בממוצע. הפער הגבוה ביותר בין הכנסה להוצאה במשק בית נמצא בראשון לציון – 6,970 שקלים בחודש והנמוך ביותר בבית שמש – 1,022 שקלים בחודש. מהנתונים עולה, כי ההכנסה החודשית נטו הנמוכה ביותר היתה בבת ים – 12,759 שקלים בחודש.

מהסקר החברתי עולה עוד, כי ברחובות היתה ההוצאה הממוצעת הגבוהה ביותר למשק בית – 14,056שקלים בחודש ובבת ים ההוצאה הנמוכה ביותר – 10,455 שקלים בחודש.

בחישוב לנפש, ההכנסה נטו וההוצאה בתל אביב הן הגבוהות ביותר – 8,256 ו-6,209 שקלים בהתאמה ואילו בבני ברק הן הנמוכות ביותר – 2,771 ו-2,353 שקלים בהתאמה.

מחירי הדיור הגבוהים מהווים מרכיב משמעותי ליוקר המחייה בארץ ובתל אביב. בלמ"ס ציינו, כי סעיף ההוצאה הגבוה ביותר ב-15 הערים הגדולות הוא בסניף הדיור – 24.4% והשיעור הגבוה ביותר היה בתל אביב – 33.2%.

שכר הדירה הממוצע הגבוה ביותר נמדד הוא בתל אביב – 4,407 שקלים בחודש ומספר החדרים לדירה שכורה הוא הקטן ביותר – 2.5. בבאר שבע, שכר הדירה הממוצע לחודש הוא הנמוך ביותר מבין הערים הגדולות – 1,794 שקלים ומספר החדרים הממוצע לדירה הוא 3.1.

עוד עולה מהנתונים, כי בתל אביב שיעור המתגוררים בשכירות הוא הגבוה ביותר – 49.4%, בעוד שבבני ברק שיעור הגרים בדירות בבעלות הוא הגבוה ביותר – 76.9%.

בלמ"ס ציינו, כי שיעור ההוצאה הנמוך ביותר מבין הערים הגדולות על דיור היה בחיפה – 20.5%, אבל לעומת זאת, שיעור ההוצאה הגבוה ביותר על תחבורה ותקשורת גם היה בחיפה – 21.8%.

באשדוד נמדד שיעור ההוצאה הגבוה ביותר על סעיפי חינוך, תרבות ובידור – 13.2%, בעוד שבנתניה ובת ים הוא היה הנמוך ביותר – 8.8%. בירושלים, בבני ברק ובבית שמש היתה על פי הסקר החברתי צפיפות הדיור הגבוהה ביותר – יותר מנפש אחת לחדר.

באשקלון ובבית שמש היה שיעור משלמי המשכנתא במשקי בית שבבעלותם הגבוה ביותר – 62.4% ו-62% בהתאמה וההחזר החודשי הממוצע שלהם היה הנמוך ביותר – 2,626 ו-2,616 שקלים בהתאמה.

הדבר נובע ככל הנראה מהשיעור הגבוה של משפחות צעירות ומחירי הדיור הזולים יותר יחסית למרבית הערים הגדולות. עוד עולה מנתוני הסקר החברתי, כי ברמת גן שיעור הבעלות על מחשב ביתי אחד לפחות ושיעור המנויים לאינטרנט הם הגבוהים ביותר מבין הערים הגדולות – 89.3% ו-87.8% בהתאמה.

בבאר שבע נמדד שיעור הבעלות הגבוה ביותר במשקי בית על טלפון סלולרי אחד לפחות – 99.3%, בעוד שבבית שמש היה שיעור הבעלות הגבוה ביותר על שני טלפונים ניידים ויותר – 86.2%.

בסקר החברתי לשנת 2017 נמדדה לראשונה הבעלות על אופניים חשמליים. שיעור הבעלות הארצי עמד על 7.7%. ברמת גן היה שיעור הבעלות הגבוה ביותר על אופניים חשמליים – 16.5% ובבית שמש הנמוך ביותר – 1.7%.

ההכנסה החודשית הממוצעת למשק בית ב-15 הערים הגדולות: ראשון לציון – 18,696 שקלים, תל אביב – 18,232 שקלים, רחובות – 17,583 שקלים, רמת גן – 17,009 שקלים, פתח תקווה – 16,711 שקלים, אשדוד – 15,863 שקלים, חולון – 15,672 שקלים, נתניה – 15,277 שקלים, חיפה – 14,878 שקלים, אשקלון – 14,281 שקלים, באר שבע – 14,212 שקלים, בית שמש – 13,363 שקלים, ירושלים – 13,350 שקלים, בני ברק – 12,915 שקלים ובת ים – 12,759 שקלים.