400 מתמודדי נפש ובני משפחותיהם השתתפו לאחרונה ביריד בבית החולים "איכילוב" בתל אביב, שנועד לקשר בין מתמודדי נפש ובני משפחותיהם למקומות ושילובים פוטנציאליים בעולם השיקום והתעסוקה בתחומי החיים השונים, המתאימים לכישוריהם.

במסגרת יריד “מסגרות שיקום”, שאורגן על ידי חברת "ידיד נפש" מרשת “עמל ומעבר” יחד עם משרד הבריאות ובית החולים, הוצבו עשרות דוכנים מכווני תעסוקה.

מתמודדי הנפש ובני משפחותיהם עברו בין הדוכנים וזכו להדרכה מפורטת לגבי אפשרויות התעסוקה שלהם. שירה צוברי, מנהלת הדיור המוגן ב”ידיד נפש” למתמודדי הנפש, אומרת כי היריד זכה להצלחה בלתי רגילה. “נרקמו כאן קשרים בלתי רגילים ואפשרויות נרחבות לשיתופי פעולה ותעסוקה”, אמרה.