שיעור הילדים ובני הנוער המוכרים לרווחה ירד מ־17.4% ב־2007 ל־13.7% ב־2018, כך עולה מדוח העשור שמפרסם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. עם זאת, שיעור הילדים המוכרים לרווחה בפריפריה נשאר גבוה ביחס למרכז: 21.1% בדרום לעומת 11% במרכז. 
 
מספר הילדים ובני הנוער המטופלים בעקבות דיווח על אלימות או פגיעה מינית עלה מ־1,000 ב־2009 ל־3,500 ב־2017. מרכזי הטיפול בילדים נפגעי תקיפה מינית הם מענה חדש יחסית שהתפתח בעשור האחרון. בשנת 2017 טופלו 3,454 ילדים ובני נוער במרכזי חירום, במרכזים לנפגעי תקיפה מינית ובמרכזים לטיפול באלימות במשפחה, לעומת 1,046 ילדים בשנת 2009. את העלייה מייחסים במשרד להגברת המודעות ואיתור מוקדם של מצבי סיכון, לצד תגבור השירותים לילדים בסיכון גבוה.
 

הסקירה בוחנת את המגמות והמענים לילדים ולנוער בסיכון, ואחד הממצאים העיקריים בדוח מצביע על המשך המגמה של הרחבת השירותים שניתנים בקהילה לחיזוק ההורות ושיקום משפחות כחלופה להוצאה למסגרת חוץ־ביתית - פנימיות ובתי אומנה - עם גידול ניכר של 72% בתקציב לצורך כך בתוך עשור. 
 
בשנת 2009 עמד התקציב על 336 מיליון שקל, ובשנת 2018 עמד תקציב זה על 600 מיליון. מספר הילדים המקבלים שירות בקהילה, היינו כשהם במסגרת המשפחתית שלהם, עלה בשנים אלו מ־44,000 לכ־65,500, ושיעורם מכלל הילדים בסיכון המקבלים שירותים מהרווחה עומד על 88%. העלייה הגדולה ביותר במספר הילדים שמקבלים טיפול בקהילה נרשמה בקרב בני נוער בגילי 12־17. 
 
במסגרות חוץ־ביתיות טופלו 10,236 ילדים ובני נוער בשנת 2017. מספר המשפחות המטופלות בקהילה עלה מ־6,000 בשנת 2009 ל־18,500 בשנת 2017 בין היתר בתוכניות הכוללות הדרכות לשיפור בתפקוד ההורי. בשנת 2017 טופלו במרכזי הטיפול 18,622 משתתפים לעומת 5,900 בלבד בשנת 2009.