על רקע חוסר הוודאות השוררת לעתים בנוגע למספרם של הזרים השוהים בישראל, נחתם היום (רביעי) הסכם שיתוף פעולה מקצועי בין הסטטיסטיקן הלאומי ומנהל הלמ"ס, פרופ' דני פפרמן למנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה, פרופ' שלמה מור-יוסף. ההסכם נחתם במהלך הכנס השנתי של המערכת הסטטיסטית.מנהלת אגף בכיר דמוגרפיה ומפקד בלמ"ס, אוליביה בלום ומנהלת אגף בכיר לתכנון מדיניות ואסטרטגיה ברשות האוכלוסין, מרב אברהמס, הדגישו כי ההסכם נועד להעשרה של הסטטיסטיקה הלאומית בנושא אוכלוסייה והגירה ושיפור איכותה, תוך שהיא משמשת לניהול מדינה מודרנית. ההסכם כולל רכיבים של שימוש בכלים מתקדמים לצורך גישור על פערים במידע המנהלי ופיתוח המחקר בתחומי האוכלוסין וההגירה וקביעת אמות מידה ליצירת נתונים איכותיים. 

בכנס המערכות הסטטיסטיות צויין, כי בלמ"ס מתמקדים בפעולות לקידום המערכת הסטטיסטית הלאומית ובמסגרת זו מתקיימים מפגשים עם משרדי הממשלה, במטרה לייעל את מעבר הנתונים. בנוסף, הוצגו יעדי מדדי הפיתוח עד שנת 2030, עליהם הסכימו מדינות העולם במסגרת הבינלאומית. ההסכמה תביא להגברת שיתופי הפעולה בין לשכות סטטיסטיקה מרחבי העולם.
 

המדען הראשי של הלמ"ס, פרופ' משה פולק, ציין בכנס, כי בשנה האחרונה התקיימה סדרת מפגשים מול משרדי הממשלה, במטרה ללמוד מהם על הצרכים בעולם הסטטיסטיקה הרשמית. במקביל, בוצעו קורסים והדרכות בנושאים של שיטות סטטיסטיות ואיכות הנתונים כחלק מהאמצעים לשיפור המערכות.
במקביל, הלמ"ס החלה במיפוי מקורות המידע הסטטיסטי ותהליכי הפקת האומדנים הקיימים בקרב כלל השותפים במערכת, מתוך כוונה לגבש תכנית רב שנתית להצגה נתוני הסטטיסטיקה הרשמית המופקת במדינת ישראל.
 
לאחרונה קיבלה הממשלה החלטה על הקמת חמישה צוותי עבודה, ארבעה מתוכם בראשות הסטטיסטיקן הלאומי והלמ"ס, לגיבוש הצעות שיביאו לשיפור בהנגשת הנתונים וחיזוק הסטטיסטיקה הרשמית של מדינת ישראל.