כמות הגשם שירדה במהלך היום (שבת) הציפה גם את הספארי ברמת גן. אזור כביש 461, הסמוך למקום, בו נעשו בשנה האחרונה עבודות של חברת נת"י, במהלכן הוסרה הצמחייה שהחזיקה במשך שנים את החומה שסביב הספארי, גרמו להחלשותה, והחול שבבסיסה נסחף עם מים רבים שהפילו שניים מחלקיה. צוות מחלקת התשתיות של עיריית רמת גן, פעל במהלך היום, בשיתוף פעולה עם עובדי הספארי.

כמו כן, גם העבודות והחפירות שנעשו בסמוך לגדר, בעיקר בתעלות הניקוז החדשות של הכביש, שלא עמדו בכמויות המים, היוו גורם משמעותי להצפות הגדולות. האזור נחסם באמצעות פחים ורשתות, כשבמהלך היום חדרו מים רבים לכל רחבי הספארי, ולגן החיות. הצוות הניהולי במקום מבצע הערכת מצב ונזקים.

בעלי החיים טופלו לאורך כל היום, והוכנסו לבתי הלינה, הכוללים חימום, ערסלים, חול מיוחד וחציר. גם בשטח הפתוח, שם קיימות סככות מיוחדות ומפוזר חציר באמצעותו ניתן להתחמם, הייתה נוכחות של מטפלים לאורך כל היום, אשר ווידאו את שלומם של בעלי החיים ודיווחו כי מצבם טוב.