בשיחה זו נפגשתי עם אריאל אלורו כהן, יהודי דתי אורתודוקסי, תלמידו של הרב גינז בורג, אשר שייך לחסידות חב''ד. אריאל חקר את דמותו של ישו/ישוע, בקבלה ובחסידות, והגיע למסקנות מרחיקות לכת באשר למכירתו של ישו לכהן הגדול בתקופת בית שני. מסקנתו העיקרית היא  שעלינו לפדותו בכסף ולהחזירו הביתה לעם ישראל, כחיבור אופטימאלי בין יעקב לעשו, כאשר יעקב מסומל בעם ישראל ועשו מסומל בגויים. לדעתו, רק חיבור זה יביא, לביאת המשיח לבניין בית המקדש ולגאולה השלמה של כלל האנושות.