הורים ל־37 ילדים מ"הגן של חן" ברמת גן החליטו להירתם למאמץ למניעת סגירת הגן לצמיתות ושילמו עבור השכירות של המבנה בתקופה שבה הגן היה סגור, שמסתכמת בכ־17 אלף שקל בחודש. "לאחר שמשרד הבריאות הנחה לסגור את הגנים, נאלצנו לסגור", סיפרו הגננת
חן באר־אבן ובעלה משה, המנהל את המקום.

ההורים לילדים הפקידו מראש המחאות לכל השנה. התשלום החודשי עמד על 3,300 שקל בחודש. "שמענו שהיו גננות בגנים אחרים שהפקידו את ההמחאות כדי לשלם את ההוצאות השוטפות, אבל לא יכולנו לעשות את זה מבחינה מצפונית כשהילדים בבית", היא הוסיפה. אך ההוצאות השוטפות על הנכס נמשכו ובני הזוג באר־אבן ציפו לסיוע מהמדינה, כפי שהובטח לבעלי העסקים.

"ציפינו לקבל פיצוי ונדהמנו לקבל תשובה שאנו לא עומדים בקריטריונים", הם סיפרו והוסיפו: "הייתה טעות טכנית מלפני שנתיים שבגללה שילמנו אז קנס, והפרשה הסתיימה. כל הפניות שלנו לרשות המסים לא הועילו. אם לא נקבל את הפיצוי - אני חוששת שלא נוכל לפתוח את הגן. אין לנו הכנסות, ואנחנו רוצים להמשיך להפעיל את הגן, שהוא מפעל החיים שלנו. היינו צריכים גם לשלם משכורת לעובדים עבור חצי חודש ולא היה לנו כסף לשלם גם עבור השכירות וההוצאות השוטפות הנוספות במבנה".

ביוזמת שלוש מהאמהות לילדים בגן -  יאנה גורביץ קרקו, נעמה בן דוד ומאיה סיף - החליטו ההורים שכל הורה ישלם 750 שקל, כדי לאפשר את המימון השוטף לשכירות. מרשות המסים נמסר בתגובה: בשל חובת הסודיות בחוקי המס, לא נוכל להתייחס לפרטים הנוגעים לעסק מסוים. ככלל נציין כי, בהתאם לתקנות, עסק שספריו נפסלו בשל אי־רישום תקבולים לא זכאי למענק. אין לכך השלכה רוחבית על גני ילדים, וכל גן שעומד בתנאי הסף שנקבעו בתקנות  - יכול לפנות ולקבל את המענק".