מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, הודיע היום (ראשון) על פתיחת ביקורת רוחב בנוגע להתנהלות המדינה בזמן משבר הקורונה. אנגלמן הודיע לראש הממשלה בנימין נתניהו, שבחודשיים האחרונים פעלו צוותי ביקורת לאיסוף מידע, למידת הנושאים וקיום פגישות עם גורמי המקצוע במשרדי הממשלה השונים.

בנוסף הבהיר כי במקביל בדק משרד המבקר כיצד מתנהלת הביקורת במדינות אחרות באירופה ובארה"ב. אנגלמן הודיע במכתבו לראש הממשלה  ולשרים שמשרדיהם היו מופקדים על ניהול משבר הקורונה, כי הביקורת תבחן את יחסי הגומלין וממשקי העבודה בין גופי החירום בניהול משבר ותתמקד בעבודת המטה לביטחון לאומי (המל"ל) מול הגופים השונים.

זאת, בנוסף למגוון תחומים נוספים, ובכללם אופן ניהול המשבר וההיערכות בראייה צופה פני עתיד, הסברה ומסירת המידע לציבור, ההיערכות והטיפול באוכלוסייה המבוגרת, מערך הבדיקות והמעבדות, למידה והוראה מרחוק, התנהלות הרשויות המקומיות בעת המשבר, ההתנהלות התקציבית  במשבר וההיערכות המקדימה.

בנוסף לבדיקת משרד ראש הממשלה, המל"ל, הביקורת תיערך גם במשרד הביטחון, צה"ל, במשרד הבריאות ובקופות החולים, במשרד האוצר ובנק ישראל, במשרד הפנים, במוסד לביטוח לאומי ובמוסד לתפקידם מיוחדים.