אף שעברו כחודשיים וחצי לאחר הפינוי הסופי של מובלעת צופר בערבה, שהועברה לריבונות מלאה של ירדן, טרם הוכשרו שטחים חקלאיים חלופיים בשטח ישראל. משמעות הדבר היא שהחקלאים לא יוכלו לפתוח את עונת החקלאות הקרובה.

חקלאים בערבה התיכונה התריעו בחודשים האחרונים כי לא נראה באופק סיום לעבודות הכשרת האדמות החלופיות והעברת התקציבים הממשלתיים להקמת החממות החדשות, במקום השטחים החקלאיים במובלעת צופר שפונתה. עונת השתילה בחממות החקלאיות בערבה התיכונה צפויה להיפתח בעוד כשבועיים, אולם חקלאים ממושב צופר לא יוכלו כאמור להתחיל את העונה הקרובה. בשל כך, אותם חקלאים יספגו נזקים כלכליים כבדים.

בערבה התיכונה טוענים כי הממשלה עיכבה את התקצוב בכנסת עבור השטחים החקלאיים החלופיים, במקום אלו שנמסרו לירדן. "חקלאי הערבה הם חוד החנית של החקלאות הישראלית, והערבה מביאה את בשורת הקדמה החקלאית ב־60% מהיצוא החקלאי של ישראל", ציין ראש המועצה האזורית ערבה תיכונה, אייל בלום, שהתריע: "עדיין לא התאוששנו מטראומת פינוי מובלעת צופר לידי הירדנים - וחקלאי צופר נותרו ללא קרקעות וללא פרנסה לעונה הקרובה".

תגובת משרד החקלאות: "כפי שהובטח, משרד החקלאות העביר במועד שהוסכם 14 מיליון שקלים המיועדים להכשרת הקרקע החליפית, ועם קבלת התקציב הראשוני, למיטב ידיעתנו החלה המועצה האזורית ערבה תיכונה בפעולות להכשרת הקרקע. בנוסף ל-14 מיליון שקלים שכבר ניתנו, על פי החלטת ממשלה, עם אישור תקציב המדינה לשנת 2020, משרד החקלאות יעביר את יתרת התקציב על סך 8 מיליון שקלים נוספים המיועדים להשקעות הון לגורמי יצור של החקלאים".