נתונים עגומים: שיעור הבלתי מועסקים מכוח העבודה, בהם גם כאלו שנעדרו זמנית ממקום עבודתם בשל משבר הקורונה, עמד בחודש אוקטובר על 18.2%, לעומת 12.4% בספטמבר, כך מסרה היום (שני) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס), שפרסמה נתונים מסקר כוח האדם.

בלמ"ס ציינו עוד, כי שיעור המועסקים שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה מחודש מרץ, בתוספת המועסקים שנעדרו מאז זמנית ממקום עבודתם (כל השבוע) בגלל סיבות הקשורות למשבר הקורונה והבלתי מועסקים הסתכם באוקטובר ב-20.3%, לעומת 14.2% בספטמבר.

דוח ביניים של מבקר המדינה בנושא הטיפול במשבר הקורונה. צילום: משרד מבקר המדינה

כזכור, ועדת העבודה והרווחה אישרה בשבוע שעבר הסכם שנחתם בין משרד האוצר לביטוח הלאומי, על מתן מענק של 2,000 שקל למי שמובטל תקופה ממושכת בשל משבר הקורונה. המענק יינתן באופן חד־פעמי למי ששולמו לו דמי אבטלה בעד תקופה של 100 ימי אבטלה בין 1 במרץ ל־17 באוקטובר 2020, בין אם רצופים ובין אם לאו, ובתנאי ששכרו הממוצע היה נמוך מהשכר הממוצע במשק.