עומסי התנועה בתל אביב לכלי רכב פרטיים צפויים להיות כבדים הרבה יותר, וגם הקנסות הכספיים יגדלו ככל הנראה משמעותית. תקציב עיריית תל אביב־יפו שאושר במועצת העירייה כולל הכשרת נתיבי תחבורה ציבורית (נת"צים) בשורת צירי תנועה מרכזיים - החשמונאים, תל גיבורים, יצחק שדה, שאול המלך ושדרות קק"ל.

הכשרת הנת"צים בצירים הראשיים תגרום בפועל להורדת נתיב נסיעה עבור כלי רכב פרטיים והגברת עומסי התנועה, שגם כיום הם כבדים ביותר, בעיקר בשעות הלחץ של הבוקר ואחר הצהריים. האכיפה תתבצע באמצעות מצלמות, ונהגים שייכנסו לנת"צ יקבלו הודעה על גובה הקנס.

במסגרת תקציב הפיתוח של העירייה, שיעמוד השנה על כ־1.15 מיליארד שקל (לעומת כ־1.54 מיליארד שקל ב־2020), צומצם זמן ההמתנה בכבישים להולכי רגל ו־18 מקטעי רחובות יהיו, לאחר עבודות פיתוח, להולכי רגל בלבד, גם באמצעות הרחבה ופינוי מדרכות מכלי רכב.

ב־2021 יתווספו במסגרת התוכנית להגברת התחבורה השיתופית כ־100 כלי רכב חשמליים לאוטו־תל, והמשמעות בפועל היא פחות מקומות חניה לכלי רכב פרטיים. עם זאת, בניסיון להקל על מצוקת החניה, יוקמו מרכזי תחבורה כמו בחניון רידינג, ותיקבע מדיניות חדשה בניסיון לתת מענה תחבורתי למסחר ברחובות.

ב־2021 גם צפויים להיסגר חלקית לתנועת כלי רכב צירי תנועה מרכזיים, כמו ברחוב אבן גבירול, אם עבודות הקו הירוק והקו הסגול של הרכבת הקלה יבוצעו בהתאם לתוכנית של חברת נת"ע.

לעומת הצמצום בתקציב הפיתוח, התקציב השוטף של עיריית תל אביב יעמוד ב־2021 על כ־5.51 מיליארד שקל - גידול של כ־20 מיליון שקל לעומת השנה.

"התפרצות נגיף הקורונה הובילה לירידה בהכנסות העירייה ובו זמנית גרמה לגידול בהוצאות. המשבר פגע בעסקים בעיר, בחינוך, בחיי התרבות, בחיי הלילה ובתרבות הפנאי, וחל גידול משמעותי באוכלוסיית הרווחה בעיר", אמר ראש העירייה רון חולדאי.