התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש מפלגת כחול לבן בני גנץ, שר האוצר ישראל כ"ץ וגורמים מקצועיים במשרד לשוויון חברתי, בבקשה כי יבטלו את העברת הרשות לזכויות ניצולי השואה ממשרד האוצר למשרד לשוויון חברתי, או לחלופין - יקפיאו את המהלך עד לכינון ממשלה חדשה.

העברת הרשות לידי המשרד לשוויון חברתי עוגנה בהחלטת ממשלה, והיא מקודמת, על פי פרסומים, בשל התעקשותה של מפלגת כחול לבן על הוצאת המהלך לפועל. 

המהלך להעברת הרשות, אשר עדיין לא הסתיים, זוכה לאחרונה לביקורת רבה מצד אנשי מקצוע וגופים רבים, ובהם ועדת הכספים, ועדת ביקורת המדינה, משרד מבקר המדינה והארגונים השונים העוסקים בתחום, אשר כבר כעת רואים ירידה באיכות השירות הניתן לניצולים, אף שהמהלך כאמור טרם הושלם.

מהתנועה לאיכות השלטון נמסר: "מדובר במהלך שאינו נחוץ או חיוני בשלב זה. אם אכן ייצא לפועל במלואו, הנפגעים העיקריים יהיו ניצולי השואה, אשר נמנים עם קבוצות האוכלוסייה המוחלשות ביותר בישראל, ולכן פנינו בבקשה לביטול ההחלטה או הקפאתה עד לכינונה של ממשלה חדשה".

עם זאת יצויין , כי לאחרונה, כפי שפורסם במעריב,  החלה הקליניקה המשפטית לזכויות ניצולי שואה וזקנים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב במאבק עקרוני מול הרשויות לזכויות ניצולי שואה, הכפופה למשרד האוצר, בשל סירובה להעניק לאלמנת ניצול שואה גמלה רטרואקטיבית בסך מטצבר של כ-30 אלף שקלים, רק בשל אי ידיעתה על התיקון בחוק המקנה לה קיצבה חדשה.

על קיומה של הקצבה החדשה נודע לבנה של האלמנה בת ה-90 באורח מקרי למדי. בקליניקה המשפטית מצפים שהרשויות לזכויות ניצולי שואה יפעלו בעניין ויתקנו את העוול, כדבריהם.