האגף למעונות יום בזרוע העבודה שבמשרד הכלכלה והתעשייה, פרסם נתונים לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב, וחשף כי כ-5,200 מעונות יום ומשפחתונים (מתוך כ-5,800 רשומים - י"ב) הגישו עד כה בקשה ראשונית לאישור הפעלה במסגרת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות.

האגף פנה לשאר מעונות היום הפרטיים כדי שיגישו בקשות לרישיון עוד בטרם תחל שנת הלימודים הקרובה. רק כשליש מכלל המסגרות לשכבת הגיל הזאת היו במשך שנים תחת פיקוח וסבסוד של הממשלה וחוק הפיקוח על מעונות היום נחקק בכנסת באוקטובר 2018 לאור ריבוי מקרי ההתעללות וההזנחה של פעוטות במסגרות שהמדינה במשך שנים לא פיקחה עליהן.

חלקו הראשון של החוק, המחייב את המסגרות להחזיק באישור הפעלה ראשוני, נכנס לתוקפו כבר בספטמבר 2019, אבל תקנות הפיקוח בדבר תנאים לפעילות של המעונות, שיצקו לחוק תוכן ממשי לאכיפה ויישום, אושרו בכנסת רק בינואר השנה וחלקו השני של החוק ייכנס לתוקף בשנת הלימודים שתיפתח בתחילת החודש הקרוב.

החל מהשנה, כדי להחזיק ברישיון קבוע, יצטרכו מסגרות פרטיות לפעוטות לפעול בכפוף לסטנדרטים שנקבעו בחוק, המחייבים אי רישום פלילי, תנאי בטיחות, התקנת מצלמות אבטחה, תזונה, תפוסה, תקינת כח אדם והכשרת הצוות החינוכי- טיפולי במעון, חובות עדכון הורי הפעוטות ועוד. 

מעון יום של נעמ''ת, אילוסטרציה (צילום: חמד אלמקת)מעון יום של נעמ''ת, אילוסטרציה (צילום: חמד אלמקת)

מיוני 2019, אז החל רישום הגנים בזרוע העבודה, נמצאו 502 עובדים ועובדות עם רישום פלילי שהממונה על אגף מעונות היום אסר את העסקתם, ביניהם היו גברים ונשים בעלי רישום פלילי בגין אלימות ואלימות כלפי קטין. כמו כן, נמצאו גם סייעות שמיוחסת להן התנהגות לא נורמטיבית אשר לא עולה בקנה אחד עם חינוך פעוטות.

בשנה החולפת בלבד נבדקו כ-3,000 מעונות יום פרטיים, לתשעה מהם ניתנו צווי סגירה מיידיים עקב העסקת אנשי צוות עם רישום פלילי, ל-715 ניתנו התראות בגין ליקויים, ובנוסף נמצאו 335 מסגרות שכלל לא פנו לקבל אישור הפעלה. 

ב2,136 מעונות היום שוהים כ-110 אלף פעוטות בגילי לידה עד שלוש. בכ-3,600 משפחתונים נמצאים עוד כ-20 אלף פעוטות. מתוך כלל מעונות היום, 450 נבנו בתמיכת המדינה רק בחמש השנים האחרונות עבור כ-33 אלף פעוטות.

עם זאת, מאז אושר חוק הפיקוח, לא נוספו מפקחים למצבת הפיקוח של האגף והוא עומד על 23 מפקחים בלבד. במשרד הכלכלה מסבירים: "כדי להתגבר על המחסור בכח אדם, נפתח מכרז למיקור חוץ של מס' סוגים של בודקים מומחים, ולאור ריבוי אירועי אלימות בקרב המעונות, החל שיתוף פעולה והסדרת נוהל של האגף עם  משטרת ישראל בטיפול בחשד לפלילים. יצאנו גם ביוזמה של הדרכת מפקחים ברשויות המקומיות שהוסמכו לעניין בדיקת מעונות היום”.