אזרחים ותיקים בגילאי 65 ומעלה נהרגים פי שניים יותר מחלקם היחסי באוכלוסייה. כך עולה מדוח שהכינה עמותת אור ירוק לרגל חודש האזרח הוותיק. שיעור האזרחים הוותיקים בהרוגי תאונות דרכים בשנת 2020 נאמד ב־23%, ומספרם עמד על 70 הרוגים, בעוד שיעורם בכלל האוכלוסייה היה 12% בלבד.

באור ירוק התריעו כי הנתונים חמורים אף יותר, מאחר ששנת 2020 הייתה בחלקה עם סגרים ותנועה דלילה יחסית בכבישים בשל משבר הקורונה.

מפילוח האזרחים הוותיקים שנהרגו בתאונות דרכים בשנים 2011־2020, עולה כי 411 נהרגו במהלך העשור, כאשר מתוכם 55% היו הולכי רגל.

עוד עולה מהפילוח, כי 142 מהאזרחים הוותיקים נהרגו בעשור האחרון בימי ראשון – היום הקטלני ביותר במהלך השבוע. 64% מהאזרחים הוותיקים שנהרגו היו גברים ו־36% נשים. 82% מהאזרחים הוותיקים שנהרגו היו מהחברה היהודית, 13% מהחברה הערבית ו־5% נוספים היו זרים ואחרים.

שעות הבוקר המאוחרות – 10:00־12:00 - היו השעות הקטלניות ביותר לאזרחים הוותיקים בכבישים מבין כל שעות היממה. 73 אזרחים ותיקים נהרגו בעשור האחרון בחודש דצמבר – הקטלני ביותר מבין חודשי השנה.

בדוח שנערך על ידי ד"ר קובי פלג עבור עמותת אור ירוק, נרשם כי מאחר שמרבית ההרוגים מאוכלוסיית הוותיקים הם הולכי רגל, יש להתאים את סביבת מעברי החציה להולכי הרגל הוותיקים באמצעים פשוטים וזולים.

בין האמצעים המוצעים: הנמכת המדרכה לפני מעברי חציה, שימוש בתמרור בולט וגדול והתאמת הרמזורים להולכי רגל במעברי חציה, כך שיתאימו לחצייה איטית יותר.

עוד נטען כי ניתן לשפר את בטיחותם של הולכי הרגל באמצעות שיפור הנראות (הן של הולכי הרגל המבוגרים והן של משתמשי דרך אחרים), ויש לטפל במפגעים כגון בורות פעורים או חפצים מסוכנים על המדרכה.

בנוסף, בסמיכות לקופות חולים, פארקים ומרכזי קניות, יש להביא למיתון תנועה ולהורדת מהירויות הנסיעה באמצעים תשתיתיים בשילוב אכיפה ייעודית.